Tillbaka

Skriande behov av gode män för ensamkommande

Behovet av gode män är skriande och många kommuner söker med ljus och lykta efter personer som vill göra en insats. Gun Kempe är en av dem som håller kurser för gode män hos Studieförbundet Vuxenskolan.

Förra året kom cirka 35000 ensamkommande barn till Sverige. Under 2016 räknar man med mer normala 7000. Det är lätt att förstå att behovet av gode män är mycket stort i de svenska kommunerna.

Gun Kempe vet. Efter en lång yrkeskarriär inom Skatteverket blev hon överförmyndare i Örkelljunga och sedan pensionen har hon arbetat som överförmyndarhandläggare i flera skånska kommuner. Hon håller också kurser för gode män i Studieförbundet Vuxenskolans regi.

- Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige, säger Gun Kempe.

Behovet av gode män är skriande. Sedan den 1 januari 2015 är det ett krav på att överförmyndarna ska utbilda gode män. Även om det finns nätbaserade kurser via Sveriges kommuner och landsting, SKL, så kräver uppdraget ofta mer än att läsa på.

- Det uppstår följdfrågor och nya situationer hela tiden. Då är det bra att ha diskuterat dessa ordentligt. Kurserna skapar också ett nätverk som kan behövas när man väl fått uppdrag, framhåller Gun Kempe.

I uppdraget ingår att hålla koll på barnens ekonomi, se till att rätt bidrag söks, att barnet blir inskrivet i skolan, vara med vid samtal med de sociala myndigheter, vara med vid kontakter med sjukvård, tandvård och mycket annat. Uppdraget som god man pågår under hela asylprocessen som idag ofta är mer än ett år lång. Uppdraget är arvoderat.

- Utöver formella krav handlar det om också om att kunna sätta gränser: Att veta vad som ingår i uppdraget och vad som inte gör det. Det finns alltid en risk att bli uppslukad, säger Gun Kempe.
Studieförbundet Vuxenskolan ordnar kurser för dig som vill bli god man i flera kommuner i Skåne. Ofta består kursen av tre träffar och i kursen ingår också en bok till deltagarna.