Tillbaka

Släpp loss folkbildningen - bättre än staten på integration

Debattartikel publicerad i Skånska Dagbladet 150626

Släpp loss folkbildningen och civilsamhället i integrationsarbetet. Omfördela 200 miljoner kronor från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen till studieförbunden så kan vi från dag ett göra stor skillnad på asylboenden runt om i landet och skapa förutsättningar för integration i vardagen. Resurserna finns redan. Använd dem effektivt.

Integrationen är en av vår tids största utmaningar och samtidigt möjligheter. I folkbildningen och civilsamhället finns engagemang, kompetens och ideella resurser som vida överstiger det som det offentliga samhället kan erbjuda. Den kraften behövs över hela landet och där finns vi. I Skåne finns Studieförbundet Vuxenskolan med folkbildande verksamhet i alla kommuner.

Engagemanget är gränslöst, exemplen är många. I Burlöv fångar vi till exempel upp ensamkommande flyktingungdomar med hjälp av street art och de får i uppdrag att försköna köpcentret Burlöv Centers trista betongvägg.

Studieförbundet Vuxenskolan och andra delar av folkbildningen är snabbfotade. Vi kan med kort startsträcka göra stor skillnad från dag ett på asylboenden och flyktingförläggningar runt om i Skåne och skapa förutsättningar för integration i vardagen.

Genom folkbildningen har samhället stora möjligheter att förbereda människor för en bra framtid i Sverige. Studieförbunden, folkbildningen och civilsamhället i stort, gör skillnad för såväl individen som för samhället. Den mjuka infrastruktur som studieförbunden utgör är en omistlig tillgång i integrationsarbetet. Ett bra integrationsarbete gör alla till vinnare.

Vårt raka besked till Riksdag och regering är – inse den kraft som folkbildningen och civilsamhället är och våga satsa.

Ändra regelverket. Ge oss möjlighet att verka på alla flyktingförläggningar i landet. Vi vill finnas där från dag ett för att ge asylsökande utbildning i svenska och i hur svenska samhället är uppbyggt och fungerar. Redan i dag gör vi insatser men vi kan göra mer om byråkratiska hinder rivs och fokus blir rätt. Ge oss den chansen och asylsökande människor möjlighet att komma in i samhället på ett ännu bättre sätt.

Som folkbildare ser vi i första hand integrationens möjligheter men backar inte för de problem som finns. Där skiljer vi oss från andra krafter i samhället som väljer att enbart fokusera på problemen. Det är inte en framkomlig väg. Sajten www.migrationsinfo.se är ett bra exempel på hur saklig och seriös information bidrar till att riva myter och bygga bildning/kunskap.

Ulrika Carlsson
Förbundsordförande i Studieförbundet Vuxenskolan

Eva Karin Hempel
Ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne