Tillbaka

Stärkt engagemang på agendan

I våras valdes Fredrik Hanell från Höör till ny ordförande för Miljöpartiet i Skåne. Han kastades rakt in i en av de tuffaste perioderna för partiet. Vi fick en pratstund med Fredrik Hanell om framtida utmaningar, viktiga politiska frågor och om folkbildning.

- Fredrik, du är nyvald ordförande för Miljöpartiet i Skåne, hur känns det uppdraget?
Våren präglades på många sätt av turbulensen i och kring partiet. Nu har vi kommit vidare och lärt oss mycket av det som varit. Det är väldigt roligt att vara distriktsordförande och få arbeta med både regionpolitik, organisationsfrågor och lokalavdelningar.

- Vad står högst på agendan för dig?
Högst på agendan står att stärka våra lokalavdelningar och att minska avståndet mellan den regionala och den kommunala arenan.

- Vilka är de stora frågorna och utmaningarna som Miljöpartiet ser i Skåne?
När det gäller regionpolitiken tror jag att vi behöver arbeta mer för att stärka primärvården och det förebyggande hälsoarbetet i regionen. Arbetet med e-hälsa behöver också komma igång på allvar. Digitaliseringen inom vården kommer att vara helt nödvändig för att klara framtida utmaningar, och samtidigt skapa en bättre tillgänglighet och flexibilitet för medborgarna. Kollektivtrafiken behöver också förbättras och byggas ut.

- Finns det någon fråga eller utmaning där du särskilt ser att folkbildningen och studieförbunden har en viktig roll att fylla?
När det gäller digitaliseringen av t.ex. vården så gäller det att alla medborgare ska känna sig bekväma med den nya tekniken. För att undvika att en digital klyfta växer fram tror jag att folkbildningen och studieförbunden har en mycket viktig roll.

När det gäller Miljöpartiets interna arbete ser jag goda möjligheter till samarbete när det gäller våra ansträngningar att få fler att engagera sig politiskt. Vi arbetar t.ex. med att stärka valberedningarnas arbete runt om i distriktet, och här behövs det naturligtvis utbildningsinsatser framöver.

- Miljöpartiet är en av Studieförbundet Vuxenskolans samarbetsorganisationer. Hur ser du på samarbetet?
Jag har bara goda erfarenheter av vårt samarbete. Framöver hoppas jag på fler intressanta studiecirklar med ännu fler deltagare! Jag vill också passa på att tacka för vårt goda samarbete så här långt och understryka hur viktig folkbildningen är för det demokratiska samhället.

Studieförbundet Vuxenskolan önskar Fredrik lycka till i uppdraget som ordförande och ser fram emot fler givande utbildningsinsatser tillsammans med Miljöpartiet i Skåne och dess kommuner.