Tillbaka

Studiecirkel kan stärka valdeltagandet för alla grupper

Artikeln publicerades i Kristianstadsbladet 171018
Läs mer om Mitt val

I dagarna skickar vi en uppmaning till Skånes alla kommuner att ta ställning till hur de ska stödja sina medborgare med intellektuell funktionsnedsättning att kunna göra sin röst hörd och delta i valet 2018. Med ett valdeltagande på mellan 20 och 40% råder ett gigantiskt demokratiskt underskott i den väljargruppen.

Fram till valet i september 2018 ska svenska folket kunna ta del av politisk information, förstå politiska förslag och argument samt ha möjlighet att ta ställning till vilket parti var och en vill rösta på. Alla medborgare har inte förutsättningar att göra det. Därför får kommunstyrelsens ordförande och gruppledare i Skånes alla kommuner ett brev från oss med en uppmaning att stödja verksamhet som främjar gruppens valdeltagande.

Först 1989 fick alla medborgare rösträtt. Det var då omyndighetsförklaringarna togs bort för personer med vissa funktionsnedsättningar. På 90-talet gjordes två forskningsprojekt, där valdeltagandet för gruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning mättes till 31 respektive 20%. 2014 gjorde SCB en studie baserad på personer med intellektuell funktionsnedsättning inskrivna vid arbetsförmedlingen. Den visade 43% valdeltagande.

Det vi med säkerhet vet är att den här gruppen har ett av samhällets i särklass allra lägsta valdeltagande. Och detta är en grupp som i hög grad är beroende av politiska beslut. Det demokratiska underskottet blir därmed mycket stort. 

Mot den bakgrunden genomförde Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med FUB, Riksklippan, Centrum för Lättläst, Åtta sidor och allavaljare.se 2014 ett pilotprojekt där studiecirkeln MITT VAL användes för att tillgängliggöra valet och själva politiken. 500 medborgare med intellektuell funktionsnedsättning deltog i pilotprojektet, mer än 80% av dem röstade!

Projektet fick tummen upp av deltagarna, men också av de lokala politikerna. På de orter där studiecirklarna arrangerades, genomfördes också ”lättpratade” (jfr lättläst) valdiskussioner, där lokala politiker fick möta väljare med intellektuell funktionsnedsättning. Dessa politiker vittnade om den demokratiska betydelse dessa valdiskussioner haft för dem.

Projektet uppmärksammades också av Olle Wästberg i Demokratiutredningen, där det lyftes fram som ett positivt exempel. Vi vill kunna genomföra MITT VAL också inför valet 2018 och kunna erbjuda satsningen på fler orter än senast.

Det är regeringens ansvar att ge stöd till civilsamhället i syfte att stärka valdeltagandet. Men vi befarar, med erfarenhet från 2014 års valrörelse, att regeringens anslag inte möjliggör att täcka behovet av stöd till den här målgruppen behöver, över hela Sverige. 

Därför vänder vi oss nu till kommunerna. Vill ni att medborgarna med intellektuell funktionsnedsättning i er kommun ska kunna få stöd att förstå valet och politiken – och därmed kunna delta i demokratin?

Vi kan hjälpa er. Genom studiecirkeln Mitt val kan personer med en intellektuell funktionsnedsättning lära sig mer om demokrati och de olika partierna, göra sin röst hörd och delta i valet. Men då behöver vi också er hjälp. 

Vi uppmanar därför kommunstyrelsens ordförande och partiernas gruppledare i varje skånsk kommun att ta ställning till vilket stöd era medborgare med intellektuell funktions-nedsättning ska kunna ta del av inför valet 2018. Agera gärna på det brev vi skickat till dig och låt oss veta var du står!

Åsa Björk, regionchef, Studieförbundet Vuxenskolan Skåne