Tillbaka

Tillsammans mot ensamhet

Tillsammans mot ensamhet är ett projekt som de tre seniororganisationerna SPF Seniorerna, SKPF och PRO drog igång hösten 2018. 

Som en del av projektet har vi, tillsammans med ABF, tagit fram ett studiematerial för att hjälpa föreningar att komma igång med att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet. I materialet får ni råd och tips blandat med diskussionsfrågor och stöd i att arbeta uppsökande.

Studiematerialet består av fyra delar, varje del inleds med ett kapitel som deltagarna läser inför kommande träff.
Del 1 presenterar fakta om ensamhet och social isolering och varför det är så viktigt att bryta den. 
Del 2 handlar om olika försök att bryta ensamheten. 
Del 3 tar upp olika sätt att mötas – spontana möten och organiserade mötesplatser. 
Del 4 innehåller ett exempel på en handlingsplan för uppsökande arbete. Under den fjärde och sista träffen ägnas tid till utformningen av er handlingsplan för uppsökande arbete.

Du kan hämta hem studiematerialet och läsa mer om det här [SPF Seniorernas hemsida]

Vill du ha hjälp med att starta studiecirkel kontaktar du vår lokalavdelning där du bor. Lista på avdelningar hittar du här