Tillbaka

Vill ge fler Passion för livet

Ett helt liv med hög livskvalitet, det är vad Passion för livet handlar om. Satsningen har blivit en succé bland seniorer och nu ska Studieförbundet Vuxenskolan nå fler, inte minst unga med psykisk ohälsa, och söker därför efter personer som vill bidra med sin erfarenhet.

Arbetssättet i Passion för livet handlar om att engagera och själv ta ansvar för ett levnadssätt som ger ett så rikt och hälsosamt liv som möjligt. Målgruppen för programmet har hitintills främst varit seniorer. Målet är att ge dem kunskap och verktyg för att skapa ett hälsosamt liv och att ta aktivt ansvar för sitt åldrande.

- Programmet har fått ett fantastiskt genomslag och efterfrågan är väldigt stor för att få mer kunskap och information om satsningen, säger Åsa Björk projektledare för Passion för livet.

Med de framgångarna i ryggen arbetar Studieförbundet Vuxenskolan nu, på uppdrag av Region Skåne, fram ett nytt studiematerial för att anpassa konceptet till andra målgrupper. I första hand vänder sig satsningen till unga med psykisk ohälsa men också till asylsökande och nyanlända.

I satsningen på att nå fler, söker Studieförbundet Vuxenskolan personer som passar in i målgruppsbilden och som kan delta i fokusgrupper under hösten.

- När vi tar fram studiematerial till kommande studiecirklar vill kunna utgå från vad målgruppen vill och har behov av, därför ger vi nu intresserade chansen att påverka upplägget, säger Åsa Björk.

Det är Malin Josefsson, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan som kommer att arbeta praktiskt med fokusgrupperna och med uppgiften att ta fram studiematerialet för de nya målgrupperna.

Vill du vara med i en fokusgrupp under hösten och vill ha mer information, kontaktar du malin.josefsson@sv.se