Gällande Covid-19

     

Välkomna till oss!

Lättläst text

UPPDATERING 2022-01-12

Utifrån de senaste restriktionerna bedömer vi att vi kan fortsätter med så väl fysiska som digitala studiecirklar och kurser. Anpassningar görs beroende på ämne, lokal och målgrupp. Kolla vad som gäller på din lokala SV-avdelning.

Vi tar gemensamt ansvar för att minska smittspridning och håller oss hemma vid symptom. Vi håller avstånd i offentliga miljöer och när du är i våra lokaler möjliggör vi avstånd i mötesrummen, vid toaletterna och kring fikat.

De vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig, bör hålla avstånd till andra när det är möjligt, detta är särskilt viktigt när det gäller kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Det är var och ens skyldighet att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och att vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk.

Vi ser fram emot att träffa dig igen!