Snart är det val i Sverige, samtidigt hör vi att demokratin är hotad och satt under press. Vi vill stimulera till fler samtal om demokratins nära framtid. Vi tar sikte på valet 2022 och vill bidra till en schysstare och mer demokratisk valrörelse.

Vi har därför tagit fram fyra filmade demokratisamtal, med olika perspektiv på utmaningar för demokratin och som lyfter frågor om vad var och en kan göra för att bidra till en stärkt demokrati. Använd våra filmer som samtalsstartare vid arrangemang i din kommun, din förening, ditt parti eller bjud in till ett samtal online. Du kan också enkelt starta en studiecirkel om demokrati med de fyra filmerna som grund. 

För att lätt kunna arrangera demokratisamtal en handledning med manusstöd för samtalsledaren. Vi tar också fram en studiehandledning för studiecirkeln, med tips och frågeställningar att arbeta med. Det finns även en enkel tips- och checklista för arrangemang. Handledningarna får du genom oss i samband med att du planerar ditt demokratisamtal eller eller din studiecirkel.  Kontakta oss där du finns

Du kan läsa mer om de filmade samtalen och se trailers här nedan.

Filmade demokratisamtal

 • icon

  Hur mår den svenska demokratin?

  Ett samtal om tillståndet i den svenska demokratin. Är den hotad eller har den framtiden för sig?

  Läs mer
 • icon

  Slaget om sanningen

  Ett samtal om sanning i den politiska debatten och om vad som händer när vi fastnar i beskrivningen av verkligheten.

  Läs mer
 • icon

  Debattklimat i en digital tid

  Ett samtal om debattklimatet på nätet och hoten mot demokratin i den digitala världen.

  Läs mer
 • icon

  Tillgång till demokratin

  Ett samtal om demokratiskt utanförskap och deltagandet i demokratin.

  Läs mer
 • Läs mer

Kontakta projektet

Demokratisamtal - vägar till en demokratisk valrörelse 2022 är ett unikt initiativ och samarbete mellan SVs regionförbund i Västra Götaland och Skåne. Projektet är en del av Studieförbundet Vuxenskolans nationella satsning för att stärka och utveckla demokratin.

Amanda Forsman

Amanda är en av initiativtagarna till och projektledare för Demokratisamtal - vägar till en demokratisk valrörelse 2022. Hon jobbar som kommunikationsstrateg och verksamhetsutvecklare för SV Västra Götaland.

amanda.forsman@sv.se
Tel. 0708 553033

Christian Gustavsson

Christian är en av initiativtagarna till och projektledare för Demokratisamtal - vägar till en demokratisk valrörelse 2022. Han arbetar som kommunikationsstrateg för SV Skåne.

christian.gustavsson@sv.se
Tel. 0702-710506