Filmade demokratisamtal

 • Hur mår den svenska demokratin?

  Ett samtal om tillståndet i den svenska demokratin. Är den hotad eller har den framtiden för sig?

  Läs mer
 • Slaget om sanningen

  Ett samtal om sanning i den politiska debatten och om vad som händer när vi fastnar i beskrivningen av verkligheten.

  Läs mer
 • Debattklimat i en digital tid

  Ett samtal om debattklimatet på nätet och hoten mot demokratin i den digitala världen.

  Läs mer
 • Tillgång till demokratin

  Ett samtal om demokratiskt utanförskap och deltagandet i demokratin.

  Läs mer