Tillbaka

Debattklimat i en digital tid

Digitala medier har öppnat stora möjligheter för demokratin, människor kan debattera, delta och ta del av information. Men vi ser också att debatt- och samtalsklimatet hårdnar, inte minst i det skrivna ordet på nätet, och hur individer och grupper hånas och hotas.

I det här samtalet pratar vi om debattklimatet i en digital tid och om hur det politiska samtalet påverkas av det.

Medverkande: Carl Heath, statlig utredare och Mina Dennert, journalist, författare och grundare till #jagärhär
Samtalsledare: Amanda Termén

Här kan du se en trailer på det filmade samtalet.
De filmade demokratisamtalen hittar du i  spellistan Demokratisamtal - Vägar till en demokratisk valrörelse 2022 (länk till YouTube)