Föreningar och organisationer

Vårt stöd till er förening

Vill ni ha hjälp och stöttning i genomförandet av olika arrangemang? Vi har stor erfarenhet av att planera och genomföra kurser och möten. Här är några konkreta exempel på vad vi kan göra för er förening.

Studiecirklar och andra kurser:

  • Lån av lokal och viss kostnadsersättning
  • Cirkelledarutbildning
  • Råd och stöd vid start av studiecirkel. Tips på ämne, upplägg och material
  • Hjälp att marknadsföra offentliga cirklar som föreningen vill erbjuda

Offentliga möten, föreläsningar och andra kulturarrangemang:

  • Stöd i planering, upplägg och att hitta lokal
  • Förmedla kontakter med föreläsare och artister
  • Arbetsgivaransvar för medverkande och hjälp med fakturering
  • Marknadsföring via våra nätverk och kanaler
  • Ta emot anmälningar

      

Föreningsteknik

Vi har möjlighet att ta fram olika typer av utbildningar och kurser för er styrelse eller medlemmar. Kontakta oss så lyssnar vi in era behov.

Vi har samlat vår kunskap om föreningar, metoder för att utveckla föreningen och att hålla bra möten här >>> 

Samarbeta med oss

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund. Vårt uppdrag är att stärka och utveckla demokratin, att höja bildningsnivån i samhället och att ge fler möjlighet att uppleva och utöva kultur. Det gör vi genom att stödja föreningslivet, erbjuda studiecirklar och kurser i fler än 200 ämnen och genom att arrangera tiotusentals kulturprogram och mötesplatser varje år.

Föreningsverksamheten utgör en stor del av vår verksamhet. Nationellt samarbetar vi med över 60 organisationer. I Skåne samarbetar vi med närmare 30 organisationer på regional nivå. Dessutom samarbetar vi med 100-tals föreningar och grupper lokalt runt om i Skåne.

Medlems- och samarbetsorganisationer

Vi samarbetar med en lång rad föreningar och organisationer i Skåne. Här hittar du en lista på de regionala organisationer som är medlemmar eller samarbetspartners >>>


Kontakta oss så berättar vi mer >>>