Lättläst version saknas

SPF Seniorerna Skåne: Samarbetet är mycket gott!

Med sina 38000 medlemmar och 133 lokala föreningar bara i Skåne är SPF Seniorerna en av regionens största organisationer. SPF Seniorerna är också en av Studieförbundet Vuxenskolans största medlemsorganisationer. Under våren valdes Peter Lindgren till ny ordförande i Skånedistriktet. Vi träffade honom för ett samtal om samarbetet mellan de båda organisationerna.

Den nyvalde ordföranden Peter Lindgren bor i Ystad och är tidigare diplomat, som tjänstgjort i bland annat Grekland, Rumänien och Argentina. Som ordförande för SPF Seniorerna i Skåne ser han betydelsen av att samarbeta tätt med Studieförbundet Vuxenskolan i organisationens utbildningsverksamhet.

- Det är viktigt för SPF Seniorerna att vi kan samarbeta med kompetent personal som har goda kontakter inom olika områden i samhället. Och som kommer med nya idéer, säger Peter Lindgren.

SPF Seniorerna arbetar för att tillvarata de äldres intressen i samhället. Bland organisationens viktigaste frågor märks krav på att pensionssystemet måste utvärderas, att pensionärsskatten ska sänkas och att motverka ålderism.

- Vi driver politik för de äldres intresse, men aldrig partipolitik, säger Peter Lindgren.

Varje år planerar och genomför Studieförbundet Vuxenskolan och SPF Seniorerna ett stort antal kurser för organisationens medlemmar i Skåne. Inte minst vänder sig kurserna till SPF Seniorernas lokala studieombud som då får kunskap och inspiration till kurser och arrangemang i den egna lokalföreningen.

- SPF Seniorernas samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan är mycket omfattande såväl på nationell, som regional och lokal nivå. Vi har ett stort stöd i vår kursverksamhet och samarbetet är mycket gott, konstaterar Peter Lindgren.

Sedan många år tillbaka tar Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne fram en populär inspirations- och studiekatalog till SPF Seniorern. I katalogen finns mängder av tips på böcker och teman som kan användas i studiecirklar för SPF Seniorernas medlemmar.

- SPF Seniorernas medlemmar är mycket aktiva och vill prova på och lära sig nya saker hela tiden. Vi får ständigt tillflöde av nya kursområden, till exempel på datasidan, och där är Studieförbundet Vuxenskolan en viktig aktör för att bistå SPF Seniorerna, säger Peter Lindgren.

- Vi är noviser vid spisen och då är det viktigt att ha tillgång till expertkompetens, avslutar Peter Lindgren vårt samtal.