Studiecirklar är en framgångsfaktor för många Bygdegårdar

Bygdegårdarna står inför stora utmaningar med såväl minskade kommunbidrag som hårdare regelkrav för driften av samlingslokalerna. Samtidigt ser rörelsen stora möjligheter i att nå nya grupper och inkomstkällor. Inte minst genom det långvariga samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi har träffat Karin Olsson som är ny ordförande i Skånes Bygdegårdsdistrikt.

Med 55 samlingslokaler över hela Skåne är Bygdegårdsrörelsen stark kraft i regionens kulturliv. Inte minst på landsbygden, där Bygdegården i många fall är den enda scenen för ett lokalt kulturutbud.

- Vi är bra på samverkan lokalt och ser att vi blir starkare om vi hjälp åt. Sedan om det gäller föreläsare, artister eller att sätta upp planscher spelar ingen roll, säger Karin Olsson

Att driva eget utvecklingsarbete med hjälp av studiecirklar är något som Karin har egen erfarenhet av. Hon är ordförande i Solvalla bygdegård i Sjöbo, som har genomfört många studiecirklar för att utveckla det inre arbetet.

- Studiecirklar är en framgångsfaktor på många sätt för bygdegårdarna. Solvalla utnämndes till årets bygdegård i Sverige 2014 efter vårt utvecklingsarbete, säger Karin Olsson stolt.

Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan sker på många sätt och är ömsesidigt. Studieförbundet Vuxenskolan har mycket kunskap som bygdegårdarna har nytta av och bygdegårdarna har lokaler som Studieförbundet Vuxenskolan har nytta av.

- Vi har stort behov av tips och idéer om verksamhet, studiecirklar, föreläsare med mera. Samtidigt ser vi att Studieförbundet Vuxenskolans roll måste vara att använda sig av bygdegårdarna och visa andra att vi finns och hur bra det är, menar Karin Olsson.

Liksom många andra föreningar och rörelser ser även Bygdegårdarna minskade offentliga bidrag, inte minst från kommuner. Det gör att föreningarna måste se sig om efter andra sätt att finansiera verksamheten. Här finns en kommande Leader-period som en möjlighet.

- Våren 2016 hoppas vi att många av våra föreningar söker och får pengar från Leaderkontoren till att utveckla Bygdegården och verksamheten, säger Karin Olsson.

Och slutligen frågan om framtiden för bygdegårdsrörelsen.

- Jag tror vi blir fler och fler, människor behöver mötesplatser på neutral mark. Studieförbundet Vuxenskolan kan hjälpa till att hitta nya grupper till bygdegårdarna, till exempel våra nya svenskar, siar Karin Olsson.