Hållbar utveckling gör vi tillsammans

Intervjuer med kommun- och regionpolitiker om hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en avgörande framtidsfråga. Vad ser kommun- och regionpolitiker i Skåne för lokala utmaningar när det gäller hållbar utveckling och hur ser de på folkbildningens roll och att samverka med civilsamhället? Vi låter politiker ge sin syn på dessa frågor i en serie mini-intervjuer som vi publicerar löpande här. 

Vilken politiker tycker du att vi ska intervjua?  Följ oss på Facebook och tipsa oss där!

 • Louise Eklund (L) Region Skåne

  "Folkbildningen har en jätteviktig roll att spela. Ska vi på allvar kunna få till en grön omställning måste vi alla – politik, näringsliv,...

  Läs mer
 • Lars Thunberg (KD) Helsingborg

  Ett exempel är beslutet att ta fram ett lokalt Paris-avtal, ett handslag för klimatet där vi genom ett Helsingborgsfördrag vill samarbeta...

  Läs mer
 • Dolores Öhman (MP) Hässleholm

  "Folkbildningen hjälper till att skapa större medvetenhet och ett bredare intresse för frågor kring hållbar miljö och utveckling. Inte...

  Läs mer
 • Anna Jähnke (M) Region Skåne

  "Folkbildningen har en viktig roll i omställning mot en hållbar utveckling, ofta når tex studieförbunden människor på ett annat sätt...

  Läs mer
 • Emil Samnegård (MP) Trelleborg

  "Studiecirklar och kurser binder ett socialt nät som stärker samhället."

  Läs mer
 • Patrik Holmberg (C) Trelleborg

  "Studieförbunden i Trelleborg behöver vässa sig och visa att man kan och vill vara med."

  Läs mer
 • Leif Sandberg (C) Tomelilla

  "Inom hållbarhet tror jag att gemensamma tema- och seminarieaktiviteter skulle skapa de plattformar som behöver byggas."

  Läs mer
 • Lisa Flinth (L) Landskrona

  "En inbjudan eller utsträckt hand kan då göra stor skillnad för att vi gemensamt ska kunna lyfta blicken och få till energin som krävs...

  Läs mer