Tillbaka

Anna Jähnke (M) Region Skåne

Hej Anna Jähnke!
Du är ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne och representerar Moderaterna. Vi vill ställa ett par korta frågor till dig om hållbar utveckling, om folkbildningens roll och samverkan med civilsamhället.

Vilka utmaningar för lokal hållbar utveckling, ser du att Region Skåne behöver prioritera för den närmsta framtiden?
Mycket hänger ihop med att vi får nya tekniska lösningar som är mer hållbara på plats. Här ska Region Skåne vara en pådrivande aktör i utvecklingen av till exempel elektrifiering och digitalisering. Smarta tekniska lösningar behövs såväl inom sjukvården som inom kollektivtrafiken.

Hur ser du på folkbildningens, t ex studieförbundens, roll i arbetet med lokal hållbar utveckling i Region Skåne?
Folkbildningen har en viktig roll i omställning mot en hållbar utveckling, ofta når tex studieförbunden människor på ett annat sätt än en myndighet, kommun eller ett företag kan göra. Jag tror att det är viktigt att det offentliga, näringslivet och den ideella sektorn arbetar tillsammans för att nå bästa möjliga resultat.

Tycker du att de samarbetsformer mellan Region Skåne och civilsamhället som finns idag är tillräckliga eller behöver de utvecklas ytterligare för att hantera hållbarhetsutmaningen? Några tankar om hur?
Jag tror att vi kan hitta ännu bättre samarbetsformer för att lösa de utmaningar vi stor inför, det finns en bred traditionen att arbeta tillsammans med den ideella sektorn inom många områden. Men just inom hållbar utveckling tror jag att det finns utvecklingspotential.

---   ---   ---
Stort tack Anna för att du tog dig tid att dela med dig av dina ställningstaganden om arbetet för hållbar utveckling!

Vilken politiker tycker du som läst detta, att vi ska intervjua?  Följ oss på Facebook och tipsa oss där