Tillbaka

Emil Samnegård (MP) Trelleborg

Hej Emil Samnegård!
Du är gruppledare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet i Trelleborgs kommun. Vi vill ställa ett par korta frågor till dig om hållbar utveckling, om folkbildningens roll och samverkan med civilsamhället.

Vilka utmaningar för lokal hållbar utveckling, ser du att din kommun behöver prioritera för den närmsta framtiden?
Jag tycker det handlar mycket om att hitta ett hållbart fokus. Kortsiktiga beslut tas som kan kosta väldigt mycket i det långa loppet. Att till exempel skolan får för lite resurser i år kommer kosta samhället väldigt mycket längre fram. Samma gäller miljö- och klimatfrågorna. Det vi skitar ner idag kommer kosta dubbelt att städa upp imorgon. Så fokuset behöver ändras och långsiktigheten måste mer in i de kommunala besluten. 

Hur ser du på folkbildningens, t ex studieförbundens, roll i arbetet med lokal hållbar utveckling i din kommun?
Folkbildningen har spelat en otroligt viktig roll för Sverige. Så också i Trelleborg.  Och jag tror den kommer bli ännu viktigare framöver. Dels är folkbildningen essentiell för demokratin och den sociala hållbarheten. Men vi lever också i ett samhälle, trots individualismen, där vi blir mer och mer beroende av andras kunskap. Studiecirklar och kurser binder ett socialt nät som stärker samhället. Dessutom bidrar de ofta med praktisk kunskap som ökar resiliensen i samhället.   

Tycker du att de samarbetsformer mellan kommunen och civilsamhället som finns idag är tillräckliga eller behöver de utvecklas ytterligare för att hantera hållbarhetsutmaningen? Några tankar om hur?
I civilsamhället finns mycket kunskap för att tackla hållbarhetsutmaningarna. I min kommun Trelleborg är detta extra viktigt att ta tillvara på. Kommunen har tyvärr länge fått dåligt betyg av kommuninvånarna vad gäller inflytande och förtroende. Bristande delaktighet är en utmaning för att kunna arbeta med hållbarhet, och här måste något ske. Besluten i kommunen blir bättre om fler bjuds in till att delta i debatten och komma med nya infallsvinklar. I Trelleborgs kommunfullmäktige sitter främst äldre män. De skapar ett samhälle anpassat efter deras världsbild. Med större involvering av civilsamhället kan beslut tas som är bättre för fler. 

---   ---   ---
Stort tack Emil för att du tog dig tid att dela med dig av dina ställningstaganden om arbetet för hållbar utveckling!

Vilken politiker tycker du som läst detta, att vi ska intervjua?  Följ oss på Facebook och tipsa oss där!