Tillbaka

Gisela Nilsson (L) Staffanstorp

Hej Gisela Nilsson!
Du är 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Staffanstorps kommun och representerar Liberalerna. Vi vill ställa ett par korta frågor till dig om hållbar utveckling, om folkbildningens roll och samverkan med civilsamhället.

Vilka utmaningar för lokal hållbar utveckling, ser du att din kommun behöver prioritera för den närmsta framtiden?
Kommunens miljöplan måste färdigställas och för att implementera den i rätt ordning behövs en miljöstrateg.

Hur ser du på folkbildningens, t ex studieförbundens, roll i arbetet med lokal hållbar utveckling i din kommun?
Bildningsförbunden har en viktig roll i samhället. Så även när det gäller miljöfrågan.

Tycker du att de samarbetsformer mellan kommunen och civilsamhället som finns idag är tillräckliga eller behöver de utvecklas ytterligare för att hantera hållbarhetsutmaningen? Några tankar om hur?
Jag tror att civilsamhället måste få en större roll framöver i takt med att kommunens utmaningar blir allt mer utmanande. Vår kommun behöver stärka sitt samarbete med civilsamhället, för att kunna hantera en rad frågor tex integration, hållbarhet m fl. Genom t ex riktat stöd, både i form av utbildning, ekonomiska medel och annat stöd.

---   ---   ---
Stort tack Gisela för att du tog dig tid att dela med dig av dina ställningstaganden om arbetet för hållbar utveckling!

Vilken politiker tycker du som läst detta, att vi ska intervjua?  Följ oss på Facebook och tipsa oss där!