Tillbaka

Lisa Flinth (L) Landskrona

Hej Lisa Flinth!
Du är ordförande i utbildningsnämnden i Landskrona stad och representerar Liberalerna. Vi vill ställa ett par korta frågor till dig om hållbar utveckling, om folkbildningens roll och samverkan med civilsamhället.

Vilka utmaningar för lokal hållbar utveckling, ser du att din kommun behöver prioritera för den närmsta framtiden?
Mitt fokus som kommunal skolpolitiker ligger på att se till så att alla elever klarar sig genom skolsystemet och går in i vuxenvärlden med en avslutad gymnasieexamen. För mig är det viktigaste fundamentet för ett hållbart samhälle. 

Hur ser du på folkbildningens, t ex studieförbundens, roll i arbetet med lokal hållbar utveckling i din kommun?
Folkhögskolorna men även studieförbunden är viktiga komplement i ungas bildningsresa. Det traditionella skolsystemet funkar inte för alla elever då kan folkhögskolan vara en framgångsrik väg till vidare studier eller arbete. 

Tycker du att de samarbetsformer mellan kommunen och civilsamhället som finns idag är tillräckliga eller behöver de utvecklas ytterligare för att hantera hållbarhetsutmaningen? Några tankar om hur?
Samverkan kan man aldrig få för mycket av dessutom måste samverkan och samarbete ständigt odlas och underhållas för att bli framgångsrikt. Här finns mer att göra från alla parter. Med tuffa utmaningar tenderar vi att bli trångsynta och springa på med skygglappar i gamla hjulspår. En inbjudan eller utsträckt hand kan då göra stor skillnad för att vi gemensamt ska kunna lyfta blicken och få till energin som krävs för att tänka nytt. 

Personligen tror jag att vi skulle kunna bli än bättre på att lära av varandra och de goda exempel som finns där civilsamhället och kommunen verkar tillsammans. 

---   ---   ---
Stort tack Lisa för att du tog dig tid att dela med dig av dina ställningstaganden om arbetet för hållbar utveckling!

Vilken politiker tycker du som läst detta, att vi ska intervjua?  Följ oss på Facebook och tipsa oss där!