Tillbaka

Leif Sandberg (C) Tomelilla

Hej Leif Sandberg!
Du är 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Tomelilla och representerar Centerpartiet. Vi vill ställa ett par korta frågor till dig om hållbar utveckling, om folkbildningens roll och samverkan med civilsamhället.

Vilka utmaningar för lokal hållbar utveckling, ser du att din kommun behöver prioritera för den närmsta framtiden?
Vi behöver prioritera folkhälsa och hållbar miljö. 

Hur ser du på folkbildningens, t ex studieförbundens, roll i arbetet med lokal hållbar utveckling i din kommun?
Folkbildning spelar absolut en viktig roll, men är inte det tydliga och snabba verktyg som behövs i alla lägen. En början är att starta dialoger kring vilka verktyg som faktiskt är tillgängliga.

Tycker du att de samarbetsformer mellan kommunen och civilsamhället som finns idag är tillräckliga eller behöver de utvecklas ytterligare för att hantera hållbarhetsutmaningen? Några tankar om hur?
Samarbetsformerna behöver utvecklas, där vi dock ser att inom hållbarhetsfrågor behöver kommunen vara tydligare draglok. Inom omsorgsverksamheterna finns stabilare kanaler för samarbete. Inom hållbarhet tror jag att gemensamma tema- och seminarieaktiviteter skulle skapa de plattformar som behöver byggas. 

---   ---   ---
Stort tack Leif för att du tog dig tid att dela med dig av dina ställningstaganden om arbetet för hållbar utveckling!

Vilken politiker tycker du som läst detta, att vi ska intervjua?  Följ oss på Facebook och tipsa oss där!