Lättläst version saknas
Tillbaka

Louise Eklund (L) Region Skåne

Hej Louise Eklund!
Du är regionråd för Liberalerna i Region Skåne och 1:e vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden. Vi vill ställa ett par korta frågor till dig om hållbar utveckling, om folkbildningens roll och samverkan med civilsamhället.

Vilka utmaningar för lokal hållbar utveckling, ser du att Region Skåne behöver prioritera för den närmsta framtiden?
Skåne har högt ställda mål på hållbarhetsområdet, inte minst vad gäller våra transporter. Vi ska fortsätta att ligga i framkant vad gäller elektrifieringen av kollektiv- och persontrafiken. Det långsiktiga målet är helt fossilfria transporter. Utöver detta behöver vi prioritera energifrågan och hur vi kan öka den lokala energiproduktionen inom sol och vind.

Hur ser du på folkbildningens, t ex studieförbundens, roll i arbetet med lokal hållbar utveckling i regionen?
Folkbildningen har en jätteviktig roll att spela. Ska vi på allvar kunna få till en grön omställning måste vi alla – politik, näringsliv, den ideella sektorn - samarbeta och dra mot samma mål.

Tycker du att de samarbetsformer mellan regionen och civilsamhället som finns idag är tillräckliga eller behöver de utvecklas ytterligare för att hantera hållbarhetsutmaningen? Några tankar om hur?
Jag tycker generellt att vi har ett bra samarbete som bygger på ömsesidig respekt för våra respektive institutioner. Sedan är hållbar utveckling ett relativt nytt område som vi traditionellt inte samverkat så intensivt över. Här finns absolut utvecklingspotential.

---   ---   ---

Stort tack Louise för att du tog dig tid att dela med dig av dina ställningstaganden om arbetet för hållbar utveckling!

Vilken politiker tycker du som läst detta, att vi ska intervjua?  Följ oss på Facebook och tipsa oss där!