Tillbaka

Patrik Holmberg (C) Trelleborg

Hej Patrik Holmberg!
Du är gruppledare och ledamot av kommunstyrelsen för Centerpartiet i Trelleborg. Vi vill ställa ett par korta frågor till dig om hållbar utveckling, om folkbildningens roll och samverkan med civilsamhället.

Vilka utmaningar för lokal hållbar utveckling, ser du att din kommun behöver prioritera för den närmsta framtiden?
Det handlar om både sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter, men akut ser jag erosionen som högt prioriterad. Vi har dock flera utmaningar, bland annat tycker jag att demokratin har försämrats i Trelleborg.

Hur ser du på folkbildningens, t ex studieförbundens, roll i arbetet med lokal hållbar utveckling i din kommun?
Studieförbunden i Trelleborg behöver vässa sig och visa att man kan och vill vara med.

Tycker du att de samarbetsformer mellan kommunen och civilsamhället som finns idag är tillräckliga eller behöver de utvecklas ytterligare för att hantera hållbarhetsutmaningen? Några tankar om hur?
Nix, från kommunens sida byter man lite fokus. Vi har tidigare haft 750 000 kr i ganska fria medel som vi benämnt som landsbygdsmiljon. De har kunnat användas för samverkan men de som styr kommunen idag vill nyttja ungefär samma summa, fast bara till investeringar. Tidigare var dessutom civilsamhället remissinstans.

---   ---   ---
Stort tack Patrik för att du tog dig tid att dela med dig av dina ställningstaganden om arbetet för hållbar utveckling!

Vilken politiker tycker du som läst detta, att vi ska intervjua?  Följ oss på Facebook och tipsa oss där!