Samhällsaktörerna

Med vår samtals- och intervjuserie Samhällsaktörerna vill vi ge förståelse för människorna som engagerar sig i samhället och demokratin. Vi vill också ge en inblick i hur olika delar av samhället fungerar.

Formaten för samtalen och intervjuerna varierar. Ibland är det en enkel fråga/svar-intervju i text, en annan gång en filmad intervju eller livestreamat samtal, ibland ett porträtt av en engagerad samhällsaktör i Skåne.

Samtals- och intervjuserien innehåller aktuella frågor, åsikter och diskussioner med politiker och beslutsfattare, men också med ledare och profiler i civilsamhället. De delar med sig av sina tankar kring samtid och framtid. Vi pratar om hur förändrade förutsättningar i omvärlden påverkar demokratin och olika samhällsområden.

Just nu, och under den närmaste tiden, kommer vi att fokusera på effekterna av covid-19, hur pandemin påverkar politiken och civilsamhället, lokal och regional utveckling, kultur och samhällsliv, med ambitionen att lyfta fram hur olika beslutsfattare och ledare har valt att hantera utmaningarna.

  • Samtal om debatt och debattklimat

    Debattredaktören och debattören i ett samtal om debattens roll i samhället, från vår livestream 12 maj.

    Läs mer