Hur tacklar folkbildningen den psykiska ohälsan?

Webbinarium 7 september 2021

Vad är folkbildningens roll för att främja psykisk hälsa? Folkbildningen har länge arbetat med frågor som rör psykisk ohälsa. Men hur tacklar folkbildningsrörelsen utmaningen idag, där allt fler uppger att de mår dåligt psykiskt? Vilken roll ska folkbildningen ha i arbetet för att främja psykisk hälsa? 

Samtalet kretsade kring frågor som; Är folkbildningens aktörer viktiga för att motverka psykisk ohälsa?; Varför väljer organisationer som Mind och Fontänhusen att samarbeta med studieförbund i sitt arbete?; på vilket sätt bör studieförbunden agera - förebyggande, kunskapshöjande eller stödjande?; Hur ser Region Skåne på folkbildningens roll?; Vad finns det för möjligheter för idéburen och offentlig samverkan?

Medverkande:

  • Fredrik Sjögren (L), ordförande Region Skånes Folkhälsoberedning
  • Selene Cortes, projektledare initiativet Vara Nere, Mind
  • Matilda Espmarker, verksamhetschef Lunds Fontänhus