Snart är det val i Sverige, samtidigt hör vi att demokratin är hotad och satt under press. Vi vill stimulera till fler samtal om demokratins nära framtid. Vi tar sikte på valet 2022 och vill bidra till en schysstare och mer demokratisk valrörelse.

Vi har därför tagit fram fyra stycken filmade demokratisamtal, med olika perspektiv på utmaningar för demokratin och som lyfter frågor om vad var och en kan göra för att bidra till en stärkt demokrati. Använd våra filmer som samtalsstartare vid arrangemang i din kommun, din förening, ditt parti eller bjud in till ett samtal online.

Du får tillgång till den eller de filmer du vill använda, tillsammans med ett stöd för arrangemang och samtalsledning, genom att kontakta oss. [Dessa finns tillgängliga från mitten av augusti]

Du kan läsa mer om de filmade samtalen och se trailers här nedan.
Kontaktuppgifter hittar du under filmerna.

Filmade demokratisamtal

 • Hyllad och hotad demokrati

  Ett samtal om tillståndet i den svenska demokratin. Är den hotad eller har den framtiden för sig?

  Läs mer
 • Slaget om sanningen

  Ett samtal om sanning i den politiska debatten och om vad som händer när vi fastnar i beskrivningen av verkligheten.

  Läs mer
 • Debattklimat i en digital tid

  Ett samtal om debattklimatet på nätet och hoten mot demokratin i den digitala världen.

  Läs mer
 • Tillgång till demokratin

  Ett samtal om demokratiskt utanförskap och deltagandet i demokratin.

  Läs mer
 • Läs mer

Kontakta projektet

Demokratisamtal - vägar till en demokratisk valrörelse 2022 är ett unikt initiativ och samarbete mellan SVs regionförbund i Västra Götaland och Skåne. Projektet är en del av Studieförbundet Vuxenskolans nationella satsning för att stärka och utveckla demokratin.

Amanda Forsman

Amanda är en av initiativtagarna till och projektledare för Demokratisamtal - vägar till en demokratisk valrörelse 2022. Hon jobbar som kommunikationsstrateg och verksamhetsutvecklare för SV Västra Götaland.

amanda.forsman@sv.se
Tel. 0708 553033

Christian Gustavsson

Christian är en av initiativtagarna till och projektledare för Demokratisamtal - vägar till en demokratisk valrörelse 2022. Han arbetar som kommunikationsstrateg för SV Skåne.

christian.gustavsson@sv.se
Tel. 0702-710506