Tillbaka

Tillgång till demokratin

Medborgarnas deltagande i politiken och engagemang i samhället är avgörande för en fungerande demokrati, liksom att människor kan vara delaktiga i demokratin på lika villkor. En utmaning för svensk demokrati handlar om demokratiskt utanförskap, om att många människor varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin. 

I det här samtalet är vi nyfikna på hur det demokratiska och politiska utanförskapet ser ut och vad det finns för sätt att minska det. Är det problematiskt för demokratin med lägre valdeltagande i vissa grupper, var hittar vi orsakerna till utanförskapet och hur kan vi göra demokratin och politiken tillgänglig för fler? 

Medverkande: Professor Pieter Bevelander, Malmö universitet och Ylva Bjelle, statsvetare och journalist
Samtalsledare: Cecilia Nebel

Här kan du se en trailer på det filmade samtalet.
De filmade demokratisamtalen hittar du i  spellistan Demokratisamtal - Vägar till en demokratisk valrörelse 2022 (länk till YouTube)