BERÄTTARVERKSTAD DELUXE

BERÄTTARVERKSTAD DELUXE är ett treårigt projekt som ska utveckla och utforska berättandet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Genom så kallade berättarverkstäder ska deltagarna arbeta med dokumentärt berättande för att på så sätt stärka identiteten och öka delaktigheten i samhället. I första skedet sker berättarverkstäderna genom studiecirklar på daglig verksamhet i sex skånska kommuner. Projektet stöds med medel från Allmänna Arvsfonden.

MENY:  
   
Följ arbetet i BERÄTTARVERKSTAD DELUXE  
   
Kontakt med projektet  
   
Läs mer om projektet  
   
Möt Jeanette Persson, Språkom  
   
Nytt berättarprojekt för personer med intellektuell funktionsnedsättning får miljonstöd   
   

 

 

Projektet BERÄTTARVERKSTAD DELUXE:

Huvudsyftet med projektet är att utveckla nya och användbara metoder för dokumentärt berättande i den här målgruppen. Det sker genom studiecirklar där deltagarna utvecklar sin förmåga att utforska egna och andras historier, men också att skapa bra berättelser. För att hålla en hög kvalitet så leder en erfaren berättarcoach studiecirklarna, som också kommer att gästas av flera kreativa experter på olika områden. I BERÄTTARVERKSTAD DELUXE kommer olika konstnärliga uttrycksformer att användas såsom film, animation, dans och musik.

Deltagarna i projektet kommer att använda sig av en gemensam YouTube-kanal för att visa de berättelser som kommer fram, men också för att dela kunskap och erfarenheter med varandra från de olika studiecirklarna. Det finns även planer på att arrangera berättarträffar där deltagarna får en plats att presentera sina berättelser för andra.

En viktig del i projektet är att utbilda framtida ledare studiecirklarna och ambitionen är att ledarna i första hand ska vara personer med intellektuell funktionsnedsättning.
BERÄTTARVERKSTAD DELUXE samarbetar från början med sex skånska kommuner och sätter igång studiecirklar med berättarverkstäder genom kommunernas dagliga verksamhet. På sikt kommer även de föreningar som är kopplade till projektet att sätta igång studiecirklar för deras medlemmar.

Hela projektet med metodutveckling och arbetsprocesser dokumenteras i en film och resulterar i ett metodmaterial med tillhörande studiehandledning. På så sätt ska lärdomar, framgångsfaktorer och fungerande metoder kunna spridas till fler och ge förutsättningar för att BERÄTTARVERKSTAD DELUXE blir en långsiktig verksamhet.

De medverkande kommunerna i projektet är Eslöv, Kävlinge, Ystad, Sjöbo, Malmö och Båstad. Samverkansparter är FUB Skåne, Autism- och Aspergerföreningen Skåne samt Kultur och Kvalitet.

 

Kontakta projektet:

Maja Gustafsson
070-869 73 39
Thomas Ekberg 
070-082 20 54
Lina Lejfjord
076-0202816