Integration & etablering

Att arbeta för en så väl fungerande integration som möjligt är en uppgift för många. Den långa etableringstiden som drabbar nyanlända och utrikesfödda personer i Sverige är en stor utmaning för samhället. Etableringstiden som idag är många år med fokus på att lära sig svenska språket, söka arbete eller utbildning, är en tid som ofta kantas av många tröga processer och höga trösklar.

Studieförbundet Vuxenskolan har lång erfarenhet av självstärkande arbete och har goda förutsättningar att lotsa människor som är nya i Sverige, genom insatser som kan bidra till att korta den långa etableringstiden.

Här är några av de insatser vi gör regionalt i Skåne:

 

Här kan du läsa tidigare artiklar om några av våra verksamheter:

Vill du veta mer om vår verksamhet kontakta projektledare Maja Gustafsson på Studieförbundet Vuxenskolan: maja.gustafsson@sv.se