Change for life

Change for life är ett förebyggande program med syftet att bidra till hälsa och livskvalitet genom att påverka vanor och mönster i deltagarnas livsstil. Kursen vänder sig främst till personer som är nya i Sverige. Programmet har sitt ursprung i satsningen ”Passion för livet”, som är ett liknande program för seniorer, vilket har bedrivits i många år med mycket goda resultat. Den nya inriktningen Change for life har arbetats fram av Region Skåne i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och Projekt Hopp.

Vi människor behöver få känna oss delaktiga och bekräftade i olika sammanhang för att må bra. Det sociala samspelet är avgörande för vår livskvalitet och för att bibehålla hälsan. Att bli respekterad och bemött på ett värdigt sätt och känna meningsfullhet i vardagen är viktiga för alla, oavsett kulturell bakgrund.

Att delta i en studiecirkel innebär att vara en del av ett socialt sammanhang. Genom återkommande (5-8) träffar och återkoppling, liksom stöd och uppmuntran från såväl övriga deltagare som cirkelledarna ökar motivationen och chansen till att förändringarna faktiskt genomförs.

Här finns en kortfattad broschyr med information om Change for life [PDF]

Vi har tagit fram studiehandledning som ett stöd till studiecirklarna. Du behöver vara utbildad cirkelledare i Change for life för att leda dessa. Ta kontakt med oss för att få veta mer om utbildningarna och studiehandledningen.

Vill du veta mer:
Jenny Sjöö
Projektledare Hälsa 
Telefon: 0790-73 47 04
E-post: jenny.sjoo@sv.se

Maja Gustafsson 
Projektledare Integration
Telefon: 0708-69 73 39 
E-post: maja.gustafsson@sv.se