Migrationsinfo för alla

Har du någon gång hört eller läst något om invandring eller integration och tänkt: Stämmer det verkligen? Hur ligger det till egentligen? Då är Migrationsinfo för alla något för dig. Boken är fylld av relevant statistik, klargörande fakta och sammanfattningar av forskningsläget.

Studieförbundet Vuxenskolan samarbetar med Tankesmedjan Fores om att ta fram skriften Migrationsinfo för alla i praktiskt pocketformat, vilket gör att den ryms i innerfickan för att kunna användas på alltifrån fikarasten på arbetsplatsen till nämndsammanträdet – och den ska kunna läsas i de delar man behöver för stunden. Du kan alltid ha den med dig som stöd i diskussioner kring integration och migration. 

Nu finns tredje upplagan av Migrationsinfo för alla här. I kölvattnet efter flyktingsituationen 2015 diskuteras vilka asylregler som ska gälla global nivå, i EU och givetvis även i Sverige. Vidare är det av vikt att de som kommit hit får en rimlig situation och att Sverige bättre kan ta tillvara den kompetens och det engagemang som tillkommit. Därför har integrationsfrågan nu fått större utrymme i boken. Därtill kan du läsa om färsk statistik, den senaste forskningen, flera faktatexter och samtal med människorna bakom siffrorna.

Migrationsinfo för alla är baserad på texter från hemsidan migrationsinfo.se, en av Sveriges mest besökta hemsidor för frågor om migration och integration. Migrationsinfo.se upprättades och drivs av Fores och syftar till att på ett lättillgängligt sätt presentera forskning, fakta och statistik om migration och integration, med fokus på Sverige. 

Klicka här för att beställa ditt exemplar av boken!

Vi på Studieförbundet Vuxenskolan är gärna med och ordnar kurser, föreläsningar, dialogmöten eller debatter kring integration och migration. Kontakta Maja Gustafsson, projektledare Integration, så kan vi göra något bra tillsammans.