Nyhetscafé

Nyhetscafé är en plattform för samhällsinformation som startades i Landskrona 2015 av den syriska journalisten Ali Alabdallah. Sedan dess har Nyhetscafé även hållits i Helsingborg, Klippan, Lund, Malmö och Svalöv.

Det är Studieförbundet Vuxenskolan, ofta i samarbete med biblioteket i kommunen, som arrangerar Nyhetscafé, där Ali Alabdallah samtalar, inför publik, med speciellt inbjudna gäster som berättar om sina expertområden. Du kan ta initiativ till ett Nyhetscafé i din kommun, kontakta oss längst ned på sidan.

Hör Ali Alabdallah berätta om Nyhetscafé här

- Nyhetscaféet har blivit ett slags medborgarjournalistik i Sverige, där jag som utländsk journalist försöker att lyfta fram olika viktiga frågor i samhället utifrån olika perspektiv - nysvenskt perspektiv och gammalsvenskt perspektiv, säger Ali Alabdallah.

Nyanlända kan på träffarna ta till sig kunskap om hur det svenska samhället fungerar och hur debatten går i Sverige, samtidigt får etablerade svenskar kunskap om nyanländas och andra invandrares perspektiv på olika samhällsfenomen.

- Jag saknade dialogen mellan medborgare och olika beslutsfattare så jag ville också bjuda in politiker till nyhetscaféerna. Det gjorde jag och de ville gärna komma, säger Ali Alabdallah.

Ali Alabdallah ser Nyhetscafé som modern folkbildning. Det är en plattform för matchning mellan nyanlända, etablerade svenskar, civilsamhället, näringslivet, politiker och andra beslutsfattare. 

Till varje Nyhetscafé bjuder Ali in en gäst som kan berätta om olika områden i samhället, till exempel om medias roll, om psykisk ohälsa, om bostadsfrågor eller om integration. Till en början kom mest nyanlända och invandrade personer till nyhetscaféerna, men sedan kom allt fler etablerade svenskar och ville lyssna och diskutera.

- Här kan nya svenskar ta till sig kunskap om hur samhället fungerar och hur debatten går i Sverige, samtidigt får etablerade svenskar kunskap om nyanländas och andra invandrares perspektiv på olika samhällsfenomen, säger Ali Alabdallah.

Vill ni arrangera ett Nyhetscafé i din kommun, kontakta Maja Gustafsson, projektledare Integration, på Studieförbundet Vuxenskolan