Lättläst version saknas

Nytt jobb i nytt land - studiematerial

Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram ett studiematerial till den aktuella och populära boken Nytt jobb i nytt land, som är författad av Ali Alabdallah och bygger på hans egna erfarenheter och perspektiv som nyanländ arbetssökande.

Här berättar Ali själv om varför han skrev boken och hur man kan arbeta med den.

Studiematerialet riktar sig till dig som vill läsa boken i cirkelform, och är ett stöd och vägledning i att tillsammans arbeta med boken.

Att läsa boken i cirkelform tillsammans med andra tror vi är en stor fördel, det skapar forum för gemenskap och gemensamt lärande och för utbyte av synpunkter och erfarenheter, för utrikesfödda eller nyanlända personer som är arbetssökande i Sverige.

Genom att träffas i grupp kan deltagarna också uppmuntra varandra, bygga sociala relationer och nätverk samt prova nya saker tillsammans.

Målet med studiecirkeln är att genom kunskap, diskussioner och övningar i gruppen hitta motivation, styrka och strategier för både enskilda och gemensamma insatser för att utvecklas och se positiva möjligheter som studiematerialet leder fram till. 

Som deltagare i studiecirkeln får du verktyg att göra din personliga plan att utgå ifrån som förhoppningsvis ger dig styrka att komma närmare dina mål.

Beställ gärna boken Nytt jobb i nytt land via Studieförbundet Vuxenskolan då vi ofta kan hjälpa till med kostnaderna i samband med att den används i studiecirkel.

Kontakta oss för att starta en studiecirkel. Finns du i Skåne kontaktar du projektledare Maja Gustafsson
Mer information med kontaktuppgifter till Studieförbundet Vuxenskolan där du bor hittar du på www.sv.se/avdelningar

Du kan annars köpa boken direkt av förlaget Komlitt här.  

Studiematerialet är skrivet av Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i samarbete med Komlitt förlag och Ali Alabdallah. 

INNEHÅLL: Studiematerial till Nytt jobb i nytt land:

FÖRSTA TRÄFFEN
Lär känna människans behov samt dina egna och andras mål

ANDRA TRÄFFEN
Språket

TREDJE TRÄFFEN
Din jobbansökan och anställningsintervju

FJÄRDE TRÄFFEN
Se dina möjligheter

FEMTE TRÄFFEN
Hur söker man ett nytt jobb? Var hittar man lediga jobb?

SJÄTTE TRÄFFEN
Kontaktnät och de dolda jobben

SJUNDE TRÄFFEN
Motivation

ÅTTONDE TRÄFFEN
På arbetsmarknaden och arbetsplatsen

NIONDE TRÄFFEN
Sammanfattning och avslutning

TIONDE TRÄFFEN
Återträff – Vad har hänt?