Tillbaka

Change for life

- så stärker vi livskvaliteten hos nyanlända

6 november kl 8.30-9.30
Fabriksgatan 2F, Lund

Change for life är ett förebyggande program med syftet att bidra till hälsa och livskvalitet genom att påverka vanor och mönster i deltagarnas livsstil. Kursen vänder sig främst till personer som är nya i Sverige. Flera undersökningar visar att nyanlända uppvisar högre ohälsa än de som levt länge i Sverige. Orsakerna är flera, men många av dem går att härleda till situationen att vara ny i Sverige. Change for life är ett brett program med återkommande träffar för att öka motivationen och chansen till att förändringarna faktiskt genomförs.

På det här frukostseminariet får du tips och inspiration för hur du kan använda Change for life i din verksamhet. Du får höra Emilia Fisal, som leder studiecirklar och Zyrafete Ramosaj, instruktör och utbildare i Change for life berätta om hur de lägger upp programmet och vilka effekter det får för deltagarna.

Seminariet börjar kl 8.30, vi bjuder på frukost från kl 8.00.
Frukostseminariet är kostnadsfritt, men du måste anmäla dig.

Du anmäler dig här och väljer fliken "Anmäl dig här" över bilden på sidan du kommer till.