Tillbaka

Debattklimatet och demokratin

- om sociala medier och den lokala politiken

3 mars kl 8.30-9.30
Fabriksgatan 2F, Lund

Sociala medier har under 2010-talet vuxit fram som en självklar kommunikationsplattform för alla typer av verksamheter. Från att ha haft närmast utopiska föreställningar på vad internet och sociala medier kan göra för det demokratiska samtalet, har diskussionen de senaste åren präglats av negativa aspekter. Inte minst när det kommer till den politiska debatten. Hat, hot och polarisering har stått i fokus. Men också frågor om informationspåverkanskampanjer, och de stora sociala medie-jättarnas problematiska roll.

Var befinner sig den akademiska debatten idag och vad kan vi rimligen förvänta oss av den närmaste framtiden? Vad kan vi säga om debatten i kommun- och regionpolitiken idag? Hur kan vi stärka det demokratiska samtalet online och i lokalsamhället?

Nils Gustafsson, Lunds universitet, har forskat om politik och sociala medier sedan 2007, ger en kort översikt. Därefter ger lokalpolitiker sin bild av det rådande debattklimatet i ett samtal med Nils. 

Seminariet börjar kl 8.30, vi bjuder på frukost från kl 8.00.
Frukostseminariet är kostnadsfritt, men du måste anmäla dig.

Du anmäler dig här och väljer fliken "Anmäl dig här" över bilden på sidan du kommer till.