Tillbaka

Seminarier i Demokratistugan: Folkbildning för demokratiskt deltagande

Sveriges demokrati fyller 100 år. Det firas bland annat genom att Demokratistugan kommer till Skåne den 22 - 27 oktober. I Demokratistugan finns utställningar om demokratins utveckling och bjuder också på ett brett program med lokala arrangörer och kända talare.

Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar två seminarier i Demokratistugan som fysiskt finns på Gustav Adolfs torg i Malmö. Många av arrangemangen, däribland våra två seminarier sänds också digitalt via Länsstyrelsen Skånes kanaler. 

Demokratistugan är öppen för alla, ingen anmälan behövs. Mer info om hela programmet finns hos Länsstyrelsen Skåne

 

26 oktober, kl 13.00 - 15.00
Folkbildning för demokratiskt deltagande

Vi arrangerar två seminarier som handlar om olika folkbildande insatser för att stärka demokratin, ett om Mitt val och ett om Demokratisamtal. Välkommen att komma förbi Demokratistugan eller titta på den digitala sändningen följande tider:

13.00 - 14.00 Mitt val - utbildning som stärker valdeltagande bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Genom Mitt val ges personer med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att i en studiecirkel lära sig om valet. Via ett politikerseminarium med lokala politiker kan de ställa sina frågor och få svar; på ett begripligt sätt. Syftet med studiecirkeln är att fler ska lära sig om demokrati, partierna och valet, få möjlighet att göra sin röst hörd och slutligen delta i valet. 
Medverkande:
Kjell Stjernholm, utvecklingsledare Funktionsrätt på Studieförbundet Vuxenskolan
Christina Dimitriou, deltagare i Mitt val 2018

14.00 - 15.00 Demokratisamtal: Tillgång till demokratin - panelsamtal om demokratiskt utanförskap och deltagandet i demokratin.
Vem är med och vem står utanför demokrain? Vi bjuder på ett brännande samtal med Nicolas Lunabba och Eva Bertz om Malmös demokratiska hälsa inför det kommande valåret. Hur ser den politiska representativiteten ut? Hur väl är hela Malmö representerat i den politiska makten? Hur bra är samhällsdebatten, vilka får komma till tals och vems verklighet får synas? Pratar vi ens om samma verklighet? 
Samtalet kommer delvis utgå från det filmade demokratisamtalet Slaget om verkligheten. Titta gärna på den i förväg.
Medverkande:
Nicolas Lunabba, verksamhetsledare Hela Malmö
Eva Bertz, kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter, Malmö stad
Elin Fjellman (samtalsledare), journalist och politisk reporter, Sydsvenskan

 

Kontakt:
Christian Gustavsson
Studieförbundet Vuxenskolan Skåne