Tillbaka

Fråga Borgeby!

Vad har du alltid undrat över om lantbruk?

Nu har du chansen att ställa din fråga till experter! LRF Skåne arrangerar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Fråga Borgeby! efter den kända förlagan Fråga Lund.

Komikern och programledaren Johan Wester kommer att ställa dina frågor till fyra experter, inför en publik bestående av lantbrukare och politiker.

Experterna är:

  • Sofia Björnsson, expert inom LRF på näringspolitik och landsbygdsfrågor är vår expert på EU, CAP och LANDSBYGDSFRÅGOR
  • Anders Larsson på SLU Alnarp är expert på PLANERINGSPROCESSER och MARKANVÄNDNINGSKONFLIKTER, som t.ex. bevarande av produktiv jordbruksmark kontra tätortsutglesning (urban sprawl)
  • Anna Ekman Nilsson forskare vid RISE där hennes huvudsakliga forskningsområden är hållbara livsmedelssystem och bioekonomi. Vår expert på MAT och MILJÖ.
  • Urban Emanuelsson, forskare på SLU, är vår expert på BIOLOGISK MÅNGFALD

Du kan inte föranmäla dig, utan det är drop-in och insläpp i mån av plats. Du behöver betala inträde till Borgeby fältdagar för att komma in på området. 
Har du en fråga du vill ställa? Mejla till linnea.nybogard@lrf.se. senast den 12 juni.

Tid: 26 juni kl 9.00 - 11.00
Plats: Seminarietältet Borgeby fältdagar

Välkomna!