Tillbaka

Nytt jobb i nytt land

- så får nyanlända jobb i Sverige


Frukostseminarium
4 februari, kl 8:30 - 9:30 [frukost från kl 8:00]
Fabriksgatan 2F, LUND


Att söka ett nytt jobb som utrikesfödd eller som nyanländ är något helt annat än att söka jobb som infödd svensk. Nyanlända möter andra och fler utmaningar på den svenska arbetsmarknaden.

På detta frukostseminarium ger Ali Alabdallah nycklar till den svenska arbetsmarknaden utifrån nyanländas perspektiv. Föreläsningen vänder sig såväl till dig som arbetar med nyanlända som till dig som själv är ny i Sverige.

Ali Alabdallah kom till Sverige från Syrien 2013. I september 2018 kom hans bok Nytt jobb i nytt land. Idag arbetar han som kommunikatör, projektleder Nyhetscafé i Skåne samt är utbildad journalist. Han har på kort tid etablerat sig på arbetsmarknaden och vet precis var utmaningarna finns hos individerna, arbetsgivarna och myndigheterna.

Boken ger en unik insikt i de utmaningar som finns för en fungerande integration. Utmaningar som inte bara arbetssökande ställs inför, utan också arbetsgivare, myndigheter och politiker. Studieförbundet Vuxenskolan har tagit fram en studiehandledning till boken som kan användas i grupper och mötesplatser för nyanlända.

Föreläsningen börjar kl 8.30, vi bjuder på frukost från kl 8.00.

Frukostseminariet är kostnadsfritt, men du måste anmäla dig.
Det gör du här (via fliken "Anmälan" över bilden på sidan).