Tillbaka

Psykisk hälsa hos äldre personer

Frukostseminarium om risk- och skyddsfaktorer

9 oktober kl 8.30-9.30
Fabriksgatan 2F, Lund

I takt med att allt fler äldre upplever psykisk ohälsa, får frågan om äldres psykiska hälsa allt större uppmärksamhet. På det här frukostseminariet belyser överläkaren Ludvig Hallberg hur problembilden för äldre ser ut, men ger också tips och vägledning till var man kan få hjälp och hur hjälpen kan se ut.

Ludvig Hallberg berör även pensionen som kan komma både som en befrielse och som en förbannelse för den enskilde. Seminariet avslutas med frågestund och information om studiematerialet "Tillsammans mot ensamhet" som syftar till att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre. 

Ludvig Hallberg, överläkare i psykiatri, är en flitigt anlitad och uppskattade föreläsare om äldres hälsa.

Seminariet börjar kl 8.30, vi bjuder på frukost från kl 8.00.
Frukostseminariet är kostnadsfritt, men du måste anmäla dig.

Du anmäler dig här och väljer fliken "Anmälan" över bilden på sidan du kommer till.


Detta frukostseminarium är en del av Skåneveckan för psykisk hälsa och är ett samarrangemang med SPF Seniorerna i Skåne.