Tillbaka

Seminariedag: Rättsäkerhet

Rätten att få berätta - Regelverk kring sekretess, menprövning med mera


Målet med dagen är att nå ut till personal och anhöriga som möter personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att öka deras förståelse för och kunskap om den utsatthet som kan medföras vid ett brott.

Torsdagen den 25 oktober 2018, kl 08.45 – 16.00 (Kaffe och registrering från kl 08.00)
Medborgarhuset, Sal A, Eslöv

Deltagaravgift 425 kr/deltagare inkl fm-kaffe, lunch och em-kaffe.

Upplysningar lämnas av Christina Persson, Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne, telefon 046-10 26 60 eller christina.persson@sv.se

Anmälan görs via denna länk senast den 15 oktober 2018. (Förlängd anmälningstid).
Bekräftelse mejlas/skickas ut vecka 42/43.

 

Medverkande under dagen!

Denise Cresso-Nydén, Socionom, som har lång erfarenhet av arbete inom om-rådet rehabilitering och våld mot kvinnor. Var bl.a. en av initiativtagarna till Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, ett kunskaps- och metodutvecklingscentrum, mm. I november 2017 startade hon ett #MeeToo för kvinnor med funktionsnedsättning: #Slutvillkorat


Staffan Olsson, Författare, föreläsare och f.d lärarutbildare. Har bl.a. skrivit böckerna ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, Studentlitteratur 2017 samt ”Personlig assistans i LSS – sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt”, Studentlitteratur 2011.

Moderator Marie Jacobsson, medlem Brottsofferjouren.

Program

08.00 - 08.45 Kaffe och registrering.
08.45 - 09.15 Inledning – Marie Jacobsson: Presentation av representanter från ”Rådgivningsgruppen i Mellersta Skåne kring utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och över-grepp”
09.15 - 09.30 Bensträckare
09.30 - 12.00 Rätten att få berätta - Denise Cresso-Nydén: Om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och osynligheten. Föreläsningen varvas med film, diskussion samt övning med piktogram.
12.00 - 13.00 Lunch.
13.00 - 15.30 Sekretess, menprövning, anmälningsplikt och möjlighet att polisanmäla/vittna i domstol - olika personalkategoriers möjlighet att ingripa till stöd - Staffan Olsson
15.30 - 16.00 Summering och avslut.


Arrangörer

”Rådgivningsgruppen i Mellersta Skåne kring utvecklingsstörning eller
autismspektrumtillstånd och övergrepp” i samarbete med Brottsofferjouren Mellersta Skåne
och Studieförbundet Vuxenskolan (SV).
Dagen anordnas med stöd från Brottsofferfonden.