Tillbaka

Stress & motståndskraft

Torsdag 11 oktober kl 08.30 - 09.30
Frukost serveras från kl 08.00
Fabriksgatan 2F, Lund
Kostnadsfri anmälan här

Under Skåneveckan för psykisk hälsa arrangerar Studieförbundet Vuxenskolan detta frukostseminarium med temat "Stress och motståndskraft". Föreläsare är Sara Haraldsson, en av grundarna till den ideella organisationen ”Maktsalongen”.

Maktsalongen har gett ut boken ”Stress och motståndskraft” som fokuserar på unga ledare inom civilsamhället. Boken vill ge organisationer verktyg att ta tag i problem kring och minska de negativa konsekvenserna av stress.

Stress är en fysisk och/eller psykisk reaktion på sådant som händer runt omkring oss eller i oss. Stress i sig är varken bra eller dåligt, men den kan få bra eller dåliga konsekvenser. Under seminariet kommer Sara framförallt fokusera på de negativa konsekvenser stress kan ha samt vad som utgör motståndskraft till detta. Motståndskraft handlar om förmågan och kraften att hantera utmaningar och hantera stress.

Du kan öka din egen och din organisations motståndskraft genom att lära dig om stress!

Boken fokuserar på unga ledare men seminariet vänder sig till personer i alla åldrar intresserade av ämnet.

Frukost serveras från kl 08.00.
Samtalet börjar kl 08.30 och avslutas kl 09.30

Välkommen att anmäla dig kostnadsfritt här.