Kurser och evenemang

Vi erbjuder utbildningar för cirkelledare, kurser för funktionärer i våra samarbetsorganisationer, inspirationsdagar och öppna dialogmöten inom olika ämnen.

Nedan hittar du aktuella arrangemang.

Kurs/
konferens
  Datum/
ort
  Samverkande
organisation

Nyhetscafé

  2 dec/Lund   Lunds stadsbibliotek

Passion för livet
- inspirationsdag

  11 dec/Eslöv   Region Skåne

Nyhetscafé

  16 dec/Lund   Lunds stadsbibliotek