Lättläst version saknas
Tillbaka

Seminariedag - Rättssäkerhet

Dagen vänder sig till personal och anhöriga som möter personer med intellektuella funktionsnedsättningar och målet är att öka förståelsen för och kunskapen om den utsatthet som kan medföras vid ett brott.

Tisdag den 1 oktober 2019, kl 08.30 – ca 15.15 (Kaffe och registrering från kl 08.00)
Medborgarhuset, Sal A, Eslöv

Deltagaravgift: 295 kr/deltagare inkl fm-kaffe och lunch.

Upplysningar lämnas av Christina Persson, Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne, telefon 046-10 26 60 eller christina.persson@sv.se

Anmälan görs via denna länk senast den 20 september 2019.
Bekräftelse mejlas/skickas ut vecka 39.

Medverkande under dagen!

Erika Gustafsson, Forum SKILL.
Erika har en bakgrund som teaterpedagog. Har under många år arbetat med drama
på olika DV. Under snart 10 år har hon utvecklat metoder och utbildat kring sexuell
hälsa. En uppskattad föreläsare som inte tvekar att ta till humor för att kunna prata
om känsliga ämnen.

Emma Fall, JP Infonet AB.
Emma är jurist med huvudsaklig inriktning på social- och familjerätt, offentlighet
och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt. Emma är van processförare i
LVU- och LVM-mål och har därtill mångårig erfarenhet från socialtjänst i form av
arbete som handläggare och chef. Hos JP Infonet arbetar Emma med juridisk
rådgivning.

Moderator: Emelie Malmberg, samordnare, Brottsofferjouren Mellersta Skåne.

Program

08.00 - 08.30 Kaffe och registrering.
08.30 - 08.45 Inledning - Emelie Malmberg
  Presentation av representanter från "Rådgivningsgruppen i Mellersta Skåne kring utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd och övergrepp".
08.45 - 09.00 Bensträckare.
09.00 - 12.00 Något har hänt
  - Att arbeta kring sexuellt våld med personer som har intellektuella funktionsnedsättningar (IF)
  Erika Gustafsson från Forum SKILL, Göteborg, kommer att prata om arbetet med att ta fram metodmaterialet "Något har hänt" och hur det används. Många personer som har IF bär på erfarenheter av sexuellt våld. Med hjälp av film, bild och text kan det bli lättare att börja prata om det svåra. Genom andras erfarenheter kan vi spegla oss själva och påbörja en process mot ett bättre mående.
12.00 - 13.00 Lunch.
13.00 - 15.00 Vad är ett missförhållande enligt Lex Sarah? - Emma Fall
  Regelverket om klagomål, synpunkter och missförhållanden är detsamma oavsett mot vilken målgrupp man arbetar inom socialtjänsten.
Om målgruppen är personer som på grund av funktions
  variation har svårt att sätta ord på händelser och skeenden ställer detta särskilda krav på den som i sin profession möter dessa människor att kunna bemöta, fånga upp och sätta sig in i det som förmedlas.
Emma kommer gå igenom grunderna för hantering av klagomål, synpunkter och missförhållanden och vi kommer att titta på vad socialtjänstlagen säger och vad som stadgas i Socialstyrelens bindande föreskrifter. Vi kommer också att titta på några exempel från IVO gällande Lex Sarah-anmälningar. Föreläsaren ser gärna att deltagarna tar upp situationer som de själva mött och delger dessa för en förutsättningslös dialog kring exempel på situationer som eventuellt hade kunnat blivit föremål för IVO:s prövning.
15.00 - ca 15.15 Summering och avslut.


 Arrangörer:

”Rådgivningsgruppen i Mellersta Skåne kring utvecklingsstörning eller
autismspektrumtillstånd och övergrepp” i samarbete med
Brottsofferjouren Mellersta Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan (SV).

Dagen anordnas med stöd från Brottsoffermyndigheten.