Lättläst version saknas
Tillbaka

Anna-Stina ska utbilda seniora cirkelledare

Möt Anna-Stina Karlsson från SPF Seniorerna Skåne som är ny utbildare för cirkelledare.

SPF Seniorerna är en av våra medlemsorganisationer som vi ordnar mycket verksamhet tillsammans med. I Skåne har Anna-Stina Karlsson, en engagerad styrelseledamot i SPF Seniorerna Skånes styrelse och ordförande SPF Seniorerna Petri i Malmö, nyligen blivit cirkelledarutbildare för SV Skåne.

Vi tog en pratstund med Anna-Stina om SPF Seniorerna och SVs samarbete.

Vilka är SF Seniorernas viktigaste frågor i Skåne?
Just nu är det medlemsutvecklingen, både nyrekrytering, behålla medlemmar och locka tillbaka de som förvann under pandemin. Vi håller också på att utveckla vårt samarbete mellan föreningar. Vi har 120 stycken föreningar i Skåne, så jag uppmuntrar verkligen att gå med i sin lokala SPF-förening. Man kan engagera sig utifrån sina egna förutsättningar, och det är väldigt kul att vara med! 

Hur ser er samverkan med SV ut? Kan du berätta om något vi gjort tillsammans?
SPF Seniorerna samverkar med SV både regionalt och lokalt i Skåne, både löpande med en SV-representant adjungerad i distriktsstyrelsen som deltar aktivt i sammanträden, men även vid kurser och sammankomster. Nu i september/oktober ordnade vi en föreningsturné på sex platser i Skåne, där SV var med och informerade om studieförbundets verksamhet och hur vi samverkar lokalt. Det var roligt att träffa alla i Helsingborg, Trelleborg, Malmö, Eslöv, Kristianstad eller Hässleholm!  

Lokalt i Malmö har vi samverkat genom att anordna olika föreläsningar, till exempel om sociala medier, och nyligen anordnade SV Malmö ett öppet hus med olika aktiviteter att prova på tillsammans med SPF Seniorernas SAM-organisation i Malmö. Det var körsång, föreläsning om sociala medier, yoga, föreläsning om sköldkörtelhälsa och information om SV. 

Nu ska du bli cirkelledarutbildare för SVs räkning, berätta mer! Hur kommer du förberedas inför det och hur är planen framåt för det uppdraget?
Jag har nyligen deltagit i utbildning vid tre tillfällen för att bli cirkelledarutbildare för SVs räkning. Syftet är att i större utsträckning nå de cirkelledare som har uppdrag inom SPF Seniorerna i Skåne. Nu fortsätter jag arbetet med att ta fram ett underlag och starta igång med utbildningar. En ny spännande form av samverkan SV och SPF Seniorerna emellan!

--- --- ---

Är du cirkelledare för SPF Seniorerna och vill delta lära dig mer om folkbildning, ledarskap och träffa andra engagerade cirkelledare? Hör av dig till din kontaktperson på SV för att få veta mer om våra cirkelledarutbildningar.