Tillbaka

Årliga Skåneveckan för psykisk hälsa blir digital - erbjuder närmare hundra arrangemang

Pressmeddelande 201001

Skåneveckan för psykisk hälsa är en årlig manifestation för att bryta tabun och öppna upp för samtal om psykisk ohälsa. Under veckan arrangerar flera kommuner, Psykiatri Skåne, organisationer och studieförbund föreläsningar, panelsamtal och kulturprogram under ett gemensamt paraply. I år har man på kort tid lyckats ställa om till en digital Skånevecka, efter att Covid-19 satt stopp för de stora föreläsningar och mingel som veckan brukar erbjuda.

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för de många arrangörerna och de flesta har tvingats att snabbt tänka om. Trots det har programpunkterna strömmat in och Skåneveckans program ser ut att bli lika omfattande som det har varit de senaste åren, med närmare hundra programpunkter, varav de flesta ges digitalt.

-Vi tror att veckan behövs, i år kanske mer än någonsin på grund av pandemin. Så att ställa in var aldrig ett alternativ, snarare att ställa om och hitta nya vägar att nå ut, säger Jenny Sjöö, projektledare på Studieförbundet Vuxenskolan som samordnar programmet.

Resultatet blev en helt ny hemsida där man utöver att hitta årets program också kan ta del av flera digitala föreläsningar samt få hjälp att hitta till de många stödorganisationer som finns på området.

En av årets nyheter är att det för första gången finns en föreläsning om HBTQ, något som efterfrågats tidigare år. En annan programpunkt som sticker ut är den om mindfulness, som erbjuds både på svenska och arabiska!

- Skåneveckan fyller en viktig funktion för många, det ser vi i det stora intresset. Veckan i sig är också ett bra exempel på hur olika aktörer från ideell och offentlig sektor kan samverka för att arbeta med stora samhällsutmaningar, som psykisk ohälsa, säger Jenny Sjöö.

Skåneveckan för psykisk hälsa äger rum den 5 - 11 oktober 2020. Veckan hålls nu för elfte året i rad på uppdrag av Region Skåne som gett Studieförbundet Vuxenskolan uppdraget att samordna och utforma programmet bestående av ett stort antal programpunkter arrangerade av olika aktörer.

Alla arrangemang är kostnadsfria och öppna för alla, men de flesta kräver anmälan.

Se programmet på www.skaneveckan.com

 

Kontakt och mer information:
Jenny Sjöö, Samordnare Skåneveckan för psykisk hälsa
jenny.sjoo@sv.se / 0790-73 47 04