Tillbaka

Fler cirkelledare utbildar sig under coronapandemin

Mer än dubbelt så många gick Studieförbundet Vuxenskolans grundläggande cirkelledarutbildning i Skåne under 2020 jämfört med 2019. Det var 109 cirkelledare som deltog förra året mot 46 stycken året innan.

Under 2020 ställde Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne om i stort sett alla utbildningstillfällen till att bli digitala. Det visade sig vara framgångsrikt och är troligen den största anledningen till den kraftiga ökningen av antalet deltagare.

- Det är lättare för många och kräver mindre tid att delta i en digital utbildning och vi tror att det är skälet till att så många gick vår cirkelledarutbildning förra året, säger Åsa Björk, regionchef på Studieförbundet Vuxenskolan Skåne.

Att så många fler deltog i de digitala utbildningarna är ett kvitto på digitaliseringen som pågår inom folkbildningen är både positiv och nödvändig. SV Skåne kommer att fortsätta att erbjuda digitala utbildningar för cirkelledare, men även ge fysiska utbildningstillfällen när situationen i samhället tillåter det.

- Vi är mycket glada över den starka ökningen av deltagare. För att fortsätta erbjuda folkbildning av hög kvalitet är det oerhört viktigt för oss att våra cirkelledare har en grundläggande utbildning. Det är något vi prioriterar och har som målsättning att 100% av våra ledare i Skåne ska ha gått den grundläggande utbildningen inom två år, säger Åsa Björk.

Innehållet på de digitala utbildningarna följer samma upplägg som de fysiska, men vissa anpassningar har utbildarna behövt göra. Till exempel behöver man tänka på att grupperna inte blir för stora och att man istället planerar in fler tillfällen. Utbildarna måste också stötta upp när det gäller att få ordning på ljud och bild för deltagarna, samt tänka på att lägga in fler pauser då man snabbare blir trött av att sitta vid en skärm.

Utbildningen utgår från att leda en fysiskt närvarande grupp, men allt fler studiecirklar kommer med stor sannolikhet att vara digitala, vilket ställer nya krav på att kunna leda grupper på distans. Det perspektivet kommer naturligt med i en digital cirkelledarutbildning.

- Vi kan tydligt se att den digitala mognaden hos våra ledare har stärkts det här året. De digitala utbildningarna fungerar väldigt bra och skapar engagemang hos ledarna. Vi blir allt mer rustade för digitala kurser inom folkbildningen, säger Jenny Sjöö, som samordnar cirkelledarutbildningarna.