Tillbaka

"Folkbildningen bidrar till att stärka och utveckla vår kommun"

I vår serie Samhällsaktörerna möter vi Ola Olsson som är ombudsman för Centerpartiet i Skåne, men också förtroendevald politiker i Trelleborgs kommun och i Region Skåne.

Först, berätta gärna lite kort om dig själv och vad som driver dig i ditt samhällsengagemang.
Hej, jag kommer från Trelleborg och är 32 år. Det som driver mig är främst möjligheten att vara med och påverka, att göra Trelleborg och Skåne till en lite bättre plats att leva på för medborgarna. Mitt engagemang började på gymnasiet då jag var med i Ungdomskraft, som var­ en remissinstans till regionfullmäktige vad gäller ungdomsfrågor. Det var efter mina studier som jag bestämde mig för att sluta sitta hemma och gnälla och istället göra vad jag kan för att förändra saker och ting. Det har jag inte ångrat någon gång. Politiken ger en så mycket, även om man kan bli besviken och arg ibland.

Förutom mitt politiska engagemang så är jag speaker på Vångavallen när Trelleborgs FF spelar sina hemmamatcher, jag är även huvudprovledare för Högskoleprovet, ordförande för Skånska Tidningsföreningen och revisor i en bostadsrättsförening.

Det är nog inte alla som känner till vad en ombudsman i ett politiskt parti gör, kan du berätta vad din roll och dina uppgifter är?
Det innebär att jag gör allt ifrån att arrangera möten, konferenser och utbildningar till bokföring, medlemsvård och kampanjer. Så det är ett grymt skoj arbete och väldigt varierande arbetsuppgifter. Ena dagen står man på Borgeby fältdagar och pratar lantbruk och nästa dag sitter jag i möte om hur vi kan organisera oss inför valet.

Hur är det att vara fritidspolitiker idag?
Det är lite blandade känslor. Det är superskoj att verkligen kunna vara med och påverka. Kunna lägga fram ett förslag som sedan blir verklighet till det bättre för Trelleborgs och Skånes invånare. Men samtidigt finns det en baksida där många ser ner på politiker och jag har själv fått höra att jag skulle göra det bara för ”de feta arvodena” och det är inte roligt att höra. Särskilt inte när man lägger 16 timmar i veckan och fyra av dom är berättigade till ersättning. Men jag rekommenderar alla som sitter hemma och tycker saker, att engagera sig politiskt. Jag har aldrig ångrat det och man lär sig hela tiden nya saker.

Det pratas ofta om ett hårdnat debattklimat i samhället, är det något du känner igen från din politiska vardag?
Visst är det så. Speciellt efter sociala mediers intåg, som är på gott och ont. Fördelen är ju naturligtvis att man kan hålla kontakten med vänner och bekanta men samtidigt får alla människor en plattform till att uttrycka sig hur som helst och helt utan källkritik.

Det är också viktigt att framhålla att vi som politiker bär ett stort ansvar kring hur debattklimatet är. I Trelleborg har vi t ex ett kommunalråd som flera gånger svurit åt våra kommuninvånare på sociala medier och gjort personliga påhopp i fullmäktige, det tycker jag inte är ett lämpligt beteende. För politiker i ledande ställning gäller det att ta sitt ansvar och sträva efter att förstå dem som har annan uppfattning. Misstro, förolämpningar och ohövligt uppträdande leder inte till något bra utan det söndrar vår demokrati.

Du skrev en debattartikel med rubriken ”Studieförbunden är alltid viktiga för demokratin” i Trelleborgs Allehanda i början av året. Kan du förklara hur du tänker kring det?
Det var med anledning av att de styrande i Trelleborg (KD, SD och M) beslutade att ta bort allt stöd till studieförbunden. Jag tyckte att det var viktigt att som oppositionspolitiker reagera. Trelleborg som är en gammal arbetarstad har alltid haft ett väldigt stort utbyte av studieförbunden, som spelat en enormt viktig roll för kommunens invånare. Folkbildning har en central roll i den idéburna sektorn och i samhället för personer, grupper och föreningar som mest behöver bildningsinsatser. Folkbildningen bidrar till att stärka och utveckla vår kommun.

Samtal och dialog är centralt i folkbildningsverksamheten. Studieförbunden arbetar och vill bidra till att ännu fler människor pratar med varandra, trots olikheter och olika värderingar. Folkbildningsarbete är att skapa respekt och tillit för de olika samtalen mellan människor. Det är genom ökad tillit och god studieförbundsverksamhet som den svenska demokratin mår bra.

Vad ser du för konsekvenser av beslutet att ta bort stödet till studieförbunden?
Jag har för mig att 5000 trelleborgare hade kontakt med något studieförbund 2019. Det visar ju på vilken stor roll studieförbunden spelar för människors utveckling och för en meningsfull fritid. Vi som politiker i kultur- och fritidsnämnden ska se till att det finns förutsättningar för kommunens invånare att utvecklas.

Konsekvenserna av beslutet blir ju att många trelleborgare nu inte får möjlighet till en utvecklande och meningsfull fritid. Det gäller både kunskap och kultur, vilket leder till problem på andra ställen i en kommun.

2021 brukar kallas demokratiåret eftersom det är 100 år sedan allmän och lika rösträtt för vuxna kvinnor och män infördes. Hur tycker du att det står till med 100-åringen?
I USA har vi sett vad dåligt ledarskap gör med ett land och dess invånare. Därför är det så enormt viktigt att vi står upp för demokratin och dess innebörd.

Mina farhågor är bland annat att vi sett ett tydligt mönster där partierna och dess ungdomsförbund tappar medlemmar och får allt svårare att hitta kompetenta och engagerade politiska kandidater. Ska demokratin försvaras och stärkas måste politikerföraktet i sociala medier minska.

Förhoppningarna är naturligtvis att Centerpartiet får en allt starkare roll i de demokratiska församlingarna. Att vi får vara med och återinföra stödet till studieförbunden i Trelleborg, utveckla och förbättra för företagen i Skåne och göra vår del av världen till en lite bättre plats att leva på.

Till sist vill jag verkligen uppmana alla att bli medlem i ett parti. Oavsett vilket parti du väljer och även om du inte vill sitta i någon politisk nämnd, så är det viktigt att visa att man står upp för demokratin.