Tillbaka

Cirkel öppnar upp föräldrarnas språk på öppna förskolan

Hur gör man för att fler nyanlända föräldrar, särskilt kvinnor, ska kunna lära sig och träna svenska språket? Ett nytänkande sätt är att erbjuda studiecirklar på Öppna förskolan, där föräldralediga kan lära sig svenska tillsammans med en cirkelledare. Det är precis vad Malmö stad och Studieförbundet Vuxenskolan gör i ett uppskattat samarbete.

Direkt efter sommaren tog Förskoleförvaltningen i Malmö stad kontakt med studieförbunden för att diskutera möjligheten att erbjuda språkträning på några öppna förskolor i Malmö. Annie Svensson på Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö nappade och såg till att sätta igång studiecirklar med utbildad cirkelledare på två av stadens öppna förskolor.

- Vi vet att språkträning är välbesökt från några av våra andra verksamheter och vi vill tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan öppna upp för fler föräldrar att få chansen att lära sig svenska under föräldraledigheten. Samtidigt kan vi erbjuda en social samvaro i en unik och trygg miljö tillsammans med andra föräldrar och barn, säger Peter Lindberg som är förskoledirektör i Malmö stad om samarbetet.

Studiecirklarna kom igång redan i början av september och de leds av Balqis Khattab som brinner för att stötta kvinnors integration och etablering i samhället. Ledaren kan arabiska men på träffarna är det fokus på att prata svenska, att lära av varandra om det svenska samhället och olika situationer man kan hamna i.

- Jag tycker dessa träffar är så viktiga just för att få in kvinnorna i vårt samhälle och för att deras vardag ska bli enklare. De får lära sig om det svenska samhället på ett sätt som de aldrig skulle kunna lära sig på SFI eller andra sammanhang, säger cirkelledaren Balqis Khattab när vi får en kort pratstund med henne.

Det är på öppna förskolan Solstrålen i Rosengård och öppna förskolan Lindängen som studiecirklarna hålls en gång i veckan. Dit kommer föräldralediga, framförallt kvinnor, med sina barn och tränar på svenska språket under en och en halv timma.

- Vi tycker detta är det bästa som har hänt oss, vi lär oss svenska och om det svenska samhället tillsammans. Det är väldigt viktigt för oss som är nya i Sverige att vara med i ett sådant sammanhang. Vi skulle gärna vilja ha det varje dag och det borde finnas överallt inte bara på två ställen, säger en av deltagarna och får medhåll från alla de andra i rummet.

- Tack för att vi får denna chans, bryter en av de andra deltagarna in.

Bakgrunden till satsningen från Malmö stad är att forskning tydligt visar att förskolan är en förebyggande miljö för barn som växer upp i utsatta miljöer. Idag finns familjer i Malmö som inte känner till öppen förskola och vars barn inte deltar i förskoleverksamhet. Det är något som Malmö stad vill ändra på och provar olika sätt att nå ut till fler att kunna ta del av Malmö stads utbud och stöd som finns på öppna förskolor och familjecentraler.

- Det är viktigt att stärka familjers egenmakt och hälsa och skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande. Språket öppnar upp många dörrar och ger bättre möjlighet till delaktighet för både barn och vuxna. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan, avslutar Peter Lindberg.

På bilden från vänster: Anna Friggestad, biträdande förskolechef, Fadia Darwicheh, barnskötare, Annie Svensson, Studieförbundet Vuxenskolan och Balqis Khattab, cirkelledare