Tillbaka

Ny glöd och ny kunskap - För dig och din förening

Vårt stöd till er förening

Vill ni ha hjälp och stöttning i genomförandet av olika arrangemang? Vi har stor erfarenhet av att planera och genomföra kurser och möten. Här är några konkreta exempel på vad vi kan göra för er förening.

Studiecirklar och andra kurser:

  • Lån av lokal och viss kostnadsersättning
  • Cirkelledarutbildning
  • Råd och stöd vid start av studiecirkel. Tips på ämne, upplägg och material
  • Hjälp att marknadsföra offentliga cirklar som föreningen vill erbjuda

Offentliga möten, föreläsningar och andra kulturarrangemang:

  • Stöd i planering, upplägg och att hitta lokal
  • Förmedla kontakter med föreläsare och artister
  • Arbetsgivaransvar för medverkande och hjälp med fakturering
  • Marknadsföring via våra nätverk och kanaler
  • Ta emot anmälningar

      

Vår kunskap - er framgång

Behöver ni bli bättre på styrelsearbete? Har ni fastnat och vill ha hjälp att utveckla föreningens verksamhet? Behöver ni nya ledare? Fler medlemmar? Då har vi två erbjudanden för er.

Föreningsutbildningar:
Med våra föreningsmaterial med tillhörande handledning kan er förening lära er mer om förenings- och styrelsekunskap, ledarskap, kommunikation, arrangörskap och mycket mer. Vi kan också ordna skräddarsydda utbildningar utifrån era behov och önskemål. Utbildningarna erbjuds till ett förmånligt pris för våra samverkande föreningar.

Ett steg till - förening i utveckling:
Processmetod för förändrings- och utvecklingsarbete inom föreningar och organisationer. Med hjälp av våra utbildade processledare och dess metoder leds gruppen fram till en samsyn och plan för dess utvecklingsarbete. Programmet kan genomföras på från ca 3 timmar upp till ett endagars program.

Samarbeta med oss

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund. Vårt uppdrag är att stärka och utveckla demokratin, att höja bildningsnivån i samhället och att ge fler möjlighet att uppleva och utöva kultur. Det gör vi genom att stödja föreningslivet, erbjuda studiecirklar och kurser i fler än 200 ämnen och genom att arrangera tiotusentals kulturprogram och mötesplatser varje år.

Föreningsverksamheten utgör en stor del av vår verksamhet. Nationellt samarbetar vi med över 60 organisationer. I Skåne samarbetar vi med närmare 30 organisationer på regional nivå. Dessutom samarbetar vi med 100-tals föreningar och grupper lokalt runt om i Skåne.

Våra medlems- och samarbetsorganisationer


Kontakta oss så berättar vi mer! 

Britt-Marie Jobacker
Regionchef
e-post: britt-marie.jobacker@sv.se 
telefon: 0734-35 19 33