Tillbaka

Henrik krattar för ökad kunskap om psykisk sjukdom

Foto: Gabriel Liljevall

Möt Instagramprofilen Henrik Wahlström som använder sin kanal till att  prata om psykisk ohälsa med sina följare. Han har också tagit fram symbolen "Uppochner" som är ett ställningstagande för öppenhet kring psykisk sjukdom. Henrik är aktuell med en ny bok om bipolär sjukdom i höst.

Henrik, du folkbildar om psykisk ohälsa och bipolär sjukdom på din instagram med nästan 150 000 följare genom informativa och opinionsbildande texter, bilder och videos - varför har du fått så stort genomslag tror du?

- Ja, nu är det faktiskt uppe i 150 000! Otroligt. Jag tror att det har varit helt avgörande att jag blandar allvar med humor. Minst hälften av det jag gör på mitt konto är rent trams, och det är tack vare det som väldigt många följer kontot. Mellan varven talar jag mycket om psykisk ohälsa och även specifikt om olika besvär och diagnoser, då främst bipolär sjukdom då det är det jag själv lever med. Det handlar nog också om att jag är väldigt öppen med mina egna erfarenheter.


Vad är din drivkraft till att använda dina kanaler till att kunskapshöja om detta?

- Jag sprider information och hopp som jag själv hade behövt få för 15 år sedan. Jag försöker kratta för dem som kommer efter mig, som är i samma situation som jag var då: en väldig vilsenhet och oro inför hur livet skulle gå att få ihop. Det är när jag får höra från följare hur jag faktiskt nått fram och att det har gjort verklig skillnad, som jag blir peppad att fortsätta.


Vad tycker du är viktigast att omgivningen och politiker förstår om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom?

- Det viktigaste är att psykiska sjukdomar inte är ett dugg mindre verkliga än fysiska sjukdomar. Det är inte ett mindre legitimt skäl för sjukskrivning eller anpassningar för att det "bara sitter i huvudet". Få skulle hävda att kärlek eller hemska minnen inte är någonting verkligt för att det "bara sitter i huvudet". Det går inte att skärpa sig ur, mer än man kan skärpa sig ur en förkylning eller rycka upp sig och sluta vara glutenintolerant.


Utifrån din egen erfarenhet och de tankar du har utifrån det, vad kan studieförbunden och folkbildningen i stort göra för att främja psykisk hälsa?

- Att sprida kunskap, men också att dela erfarenheter och vittnesmål från olika perspektiv är väldigt värdefullt. Med större kunskap om psykisk ohälsa minskar fördomar och stigmatisering och då kan vi som lever med olika diagnoser känna oss verkligt välkomna till olika verksamheter.


Du har nu skrivit en bok om bipolär sjukdom tillsammans med psykiatern Katrin Skogberg Wirén, vad kan du berätta om den? När kommer den?

- Ja, det är en bok som länge har saknats och som jag hade behövt när jag fick min diagnos. Det är en överlevnadsguide för bipolär sjukdom som försöker ta ett begripligt helhetsgrepp kring vad man behöver veta för att börja hitta stabilitet i livet med sjukdomen. Det finns mycket litteratur om bipolaritet, men det nya som vi har gjort är att förena mitt inifrånperspektiv med Katrins läkarperspektiv. Och så har vi försökt göra det lätt att orka läsa den, genom att vara så konkreta som möjligt med mycket tips och exempel. Boken heter "Uppochner - En överlevnadshandbok för bipolär sjukdom" och kommer i oktober.Du kan följa Henrik Wahlström på Instagram här

I samband med Skåneveckan för psykisk hälsa 2021 arrangerade vi ett digitalt panelsamtal med bl a Henrik Wahlström om vad som händer när vi pratar öppet om psykisk ohälsa. Du kan se samtalet här.

Kampanjen "Uppoch ner" hittar du här Uppochner.nu