Tillbaka

Inspirationsdag: Välbefinnande, hälsa och passion för livet

Fredagen den 28 september 2018, kl 09.00 - 15.30
Medborgarhuset, Kyrkogatan 1 , Eslöv

Till dig som varit, funderar på att bli eller är ledare inom Passion för livet -Välkommen till en dag för inspiration till välbefinnande såväl psykiskt som fysiskt för seniorer!

Föreläsningar kring rörelse och kost varvas med "prova på"-aktiviteter såsom hälso-främjande samtalsgrupp samt dans och yoga.

Hämta inbjudan som pdf

Målgrupp
Cirkelledare eller intresserad av cirkelledarskap inom "Passion för livet"
Friskvårdsansvariga i SPF föreningar. Friskvård/folkhälsosansvariga som är välkomna att ta med sig andra intresserade i föreningen.

Medverkande
• Nadia Haffajee-Krysell, Leg Sjukgymnast
• Claes Nilsson och Ulla-Berit Nilsson, Cirkelledare internationell Seniordans
• Louise Hamilton, Författare
• Emma Eriksson Olsson, Utvecklingsledare SVs regionförbund i Skåne.
• Jenny Sjöö, Projektledare SVs regionförbund i Skåne.

Program
09.00 – 09.30 Drop-In med fika.
09.30 – 09.40 Inledning: Emma E Olsson, Jenny Sjöö
09.40 – 10.10 Morgonyoga: Prova på Yoga. Praktisk träning som passar alla och större delen av passet genomförs stående. Nadia Haffajee-Krysell
10.20 – 11.20 Föreläsning: Vad händer när vi åldras och hur påverkar det mig? Det är aldrig för sent att börja träna! Nadia Haffajee-Krysell
11.30 – 12.00 Prova på Internationell Seniordans. Claes och Ulla-Berit Nilsson
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Prova på samtalscirkel med hälsofrämjande fokus. Emma E Olsson och Jenny Sjöö
14.00 – 14.20 Fika.
14.20 – 15.20 60+ Mat och motion för mogna. Författaren Louise Hamilton berättar om sin bok "Mat och motion för mogna"
15.20 – 15.30 Summering och avslut.

Deltagaravgift
250 kr/person. I avgiften ingår fm-kaffe, lunch och em-kaffe.
Deltagaravgiften sätts in senast 20 september på bankgiro 602-3287 OBSERVERA! Meddelande på inbetalning med ditt namn och ”28 sep”

Anmälan
görs via länk här senast den 14 september 2018 med önskan om specialkost eller via mejl till jenny.sjoo@sv.se

Anmälan är bindande. Förhinder att delta kan dock meddelas senast 7 dagar före inspirationsdagens början till jenny.sjoo@sv.se. I annat fall återbetalas inte deltagaravgiften.

Välkommen med Din anmälan!

Kursansvariga
Emma Eriksson Olsson, Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Jenny Sjöö (SV) och Annelie Af Klinteberg, SPF Seniorerna Distriktsstyrelse

För frågor om dagen
emma.erikssonolsson@sv.se
jenny.sjoo@sv.se