Tillbaka

Integrationsprojekt tänder intresse för föreningslivet

Vid varje klassrumsbesök på SFI i Lund, tänds lamporna hos flera av eleverna när Kamyar Alinejad berättar om föreningslivet och vad som händer där. För många blir det en ögonöppnare att höra att det finns en förening för just sitt intresse.

Kamyar Alinejad arbetar som projektledare för Etablering i förening, som ska öka kännedomen om föreningslivet i Lund bland nyanlända men också höja föreningarnas kunskap och förmåga att nå och välkomna nyanlända till föreningens verksamhet.

Etablering i förening ägs av Lunds kommun och finansieras av Länsstyrelsen. Projektet vänder sig till SFI-elever från Lund, Lomma och Staffanstorps kommun. Tanken är att genom klassrumsbesök på SFI och föreningsmässor där lokala föreningar visar upp sin verksamhet skapa förutsättningar för nyanlända och föreningar att hitta varandra.

- Föreningslivet spelar en viktig roll för att knyta kontakter och öppna dörrar till yrkeslivet och samhället i stort. Inte minst för den som är ny i Sverige. Vi vill underlätta den vägen till etablering i lokalsamhället, säger Kamyar Alinejad.

Lunds kommun har valt att samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan för det operativa genomförandet eftersom studieförbundet sedan tidigare samverkar med en rad föreningar och själv är en idéburen organisation.

- Jag tror väldigt mycket på den här modellen och samarbetet mellan offentlig och idéburen sektor. Nyckeln till framgång är att utbilda föreningslivet och det har Studieförbundet Vuxenskolan bättre möjligheter att göra än kommunen, säger Kamyar Alinejad.

Under besöken i klassrummen brukar Kamyar berätta vad en förening är och hur det svenska föreningslivet fungerar. Det är inte självklart att förstå att det är där mycket av fritidsaktiviteterna händer.

- Många undrar var alla svenskar är, de syns ju inte på stan. Då säger jag att de är i en förening, det är där det händer. De spelar schack, fotograferar, dansar och allt möjligt, men de gör det organiserat i en förening. Då tänds en lampa hos eleverna, och det är den bästa känslan för mig, säger Kamyar om sitt arbete.

Oftast får han stanna kvar 45 minuter efter en lektion för att fortsätta berätta, svara på frågor och ge tips om olika föreningar och hur man kan hitta dem.

- Många blir så överraskade och glada när de får höra att det finns en förening i Lund som håller på med just deras intresse, det är ny kunskap för många. Jag hoppas och tror att det leder till ökat engagemang i föreningslivet, säger Kamyar Alinejad.

Även föreningslivet får besök av projektet, då Kamyar håller workshops om att arbeta inkluderande med mångfald i föreningen, men också ger kunskap om olika flyktingstatusar och situationer som personer som är nya i Sverige kan befinna sig i.

Målet med projektet är att innan sommaren ha genomfört 30 klassrumsbesök och arrangerat fem föreningsmässor på olika platser i de tre kommunerna, främst på SFI i Lund. Projektet ska också ta fram ett metodmaterial som bygger på de kunskaper och erfarenheter som man gjort under genomförandet.